Prijavite se na Forum ”Prema kolaborativnoj praksi” na Kipru

12 feb
Rok prijave 16.02.2020

TCP 2020 Forum okuplja različite sektore u cilju usmjeravanja budućih saradnji među učesnicima na primjeni inovativnih projekata i inicijativa u okviru ERASMUS + programa.

OBLAST:

Socijalni rad, inkluzija, inovacije.

OPIS

Forum ”Prema kolaborativnoj praksi” (TCP) je međusektorski događaj koji istražuje potencijal omladinskog rada i ERASMUS + programa za podsticanje socijalnog preduzetništva i socijalnih inovacija među mladima. Tema Foruma je ”Društvene inovacije za socijalnu uključenost” – prilika za diskusiju o budućim pravcima društvene inovacije i o tome kako može podstaći socijalnu uključenost, istovremeno udubljujući se u teme poput digitalne tehnologije i preduzetništva, migracija, integracija i multikulturalizma.

USLOVI

Na forum se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati iz zemalja programa ERASMUS +, zemalja istočnog partnerstva, zemalja južnog Sredozemlja i zemalja zapadnog Balkana sa iskustvom podrške zapošljavanja, preduzetništva i društvenih inovacija (privredne komore, inkubatori, akceleratori, banke…), istraživači, omladinski radnici, vaspitači, treneri.

NAČIN PRIJAVE

Ukoliko želite da se prijavite neophodno je popuniti aplikacioni obrazac na linku: https://www.salto-youth.net/mysalto/login/

ROK ZA PRIJAVU:

16. februar 2020. godine

Detaljnije: www.salto-youth.net

(Visited 157 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments