Prijavi se za stipendiju FONFACIJE KONRAD ADENAUER

16 okt
Rok prijave 05.11.2023

USLOVI ZA PRIJAVU
 redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / od 4. godine naviše
integrisanog studija (sve studijske grupe) na nekom od univerziteta u BiH u
akademskoj 2023/2024. godini
 aktivan volonterski angažman u bosanskohercegovačkom društvu i prosjek
ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti od početka studija uključujući i
prvi ciklus)
 kandidat*kinja ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina,
državljanstvo BiH; interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se
zalaže Fondacija, kandidat*kinja ne smije primati stipendiju druge organizacije

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati*kinje šalju sljedeću dokumentaciju u elektronskoj formi:
 popunjen formular
 motivaciono pismo (na njemačkom ili engleskom jeziku)
 biografija
 potvrda o prosjeku ocjena od početka studija uključujući i prvi ciklus (uvjerenje o
položenim ispitima)
 dokaz o upisu u akademsku godinu 2023/2024 (potvrda o upisanom semestru,
screenshot iz univerzitetskog sistema), koji je moguće dostaviti naknadno po
okončanju konkursa
 dvije preporuke ne starije od 3 mjeseca (akademska preporuka i preporuka o
društvenom angažmanu)

Aplikacije se dostavljaju u elektronskoj formi kao JEDAN dokument u pdf-formatu na
sljedeći e-mail: [email protected]. Rok za dostavljanje prijava je 05.11.2023.

Dokumentacija dostavljena u drugačijem formatu neće biti uzimana u razmatranje.
Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor u Fondaciju Konrad Adenauer. Fondacija
Konrad Adenauer zadržava pravo da naknadno zatraži dodatnu dokumentaciju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Bivši stipendisti*ce Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 320 KM mjesečno u trajanju od 10 mjeseci, kao i prateći program za stipendiste.

Konkurs je objavljen na društvenim mrežama Fondacije Konrad
Adenauer u BiH. (https://www.facebook.com/fondacijakonradadenauer.sarajevo.

Forum za prijavu: Formular za prijavu 2023 do 5.11. – Google dokumenti

(Visited 190 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments