Prijavi se na program “Lideri/ke za pravdu” 2020

17 jul
Rok prijave 05.08.2020

Udruženje „Pravnik“ iz Sarajeva, zajedno s Programom vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer, najavljuje pokretanje prvog u nizu programa liderstva za pravnike iz Bosne i Hercegovine – „LIDERI/KE ZA PRAVDU“. Ovaj program zasnovan je na uspjehu 10 generacija programa „Leaders for Justice” koji se provodi u Rumuniji od strane Programom vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer.

Poziv je otvoren za sve pravne stručnjake/inje (zaposlene u sektoru pravde, sudovima, tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, agencijama za provođenja zakona, nevladinim organizacijama ili privatnom sektoru, univerzitetskim predavačima itd.) kao i studente/ice prava (na posljednjoj godini univerzitetskih studija), postdiplomske i doktorske studente prava, koji nisu stariji od 30 godina.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 15. jula do 05. augusta 2020. godine.

Prijave treba poslati najkasnije do 23:59 sati 05. augusta 2020. putem on-line prijavnog obrasca koji možete pronaći na https://tinyurl.com/PravnikLFJ

Za ovaj inovativni program biti će izabrano 20 mladih i budućih pravnih profesionalaca/ki s liderskim potencijalom!

U prijavi će biti potrebno unijeti biografske podatke te dokazati svoju motivaciju odgovorima na pitanja:

 • Šta mene čini idealnom osobom za ovaj program? 
 • Šta za mene predstavlja pravda? 
 • Da mogu učiniti jednu promjenu u oblasti pravde to bi bila? 

Samo prijave na jednom od službenih jezika BiH će biti uzete u razmatranje.

Postupak odabira učesnika/ca sastojat će se od:

 • predselekcije na osnovu vaših pisanih prijava (06.-10. august 2020.)
 • intervju sa komisijom za izbor (10.-16. august 2020.)

Uspješni kandidati/kinje će biti obaviješteni do 20. augusta 2020.

Posjetite našu web stranicu i pronađite nas na Facebooku kako biste saznali najnovije vijesti o programu – http://pravnik-online.info/ !

ŠTA OČEKUJE POLAZNIKE/CE PRVE GENERACIJE?

Pet treninga (organizovani vikendom: petak poslijepodne – nedjelja do podne) i studijsko putovanje nakon završenog programa, u periodu od septembra do decembra 2020. godine:

 • Prva sesija – Šta je pravda danasVizija pravde i pravičnosti (11. – 13. septembar 2020., Vlašić)
 • Druga sesija – Tim i timski rad. Od individualnog do timskog djelovanja (9. – 11. oktobar 2020., Modriča)
 • Treća sesija – Komunikacijske vještine. Kako komunicirati za promjene? (30. oktobar – 01. novembar 2020., Jahorina)
 • Četvrta sesija – Efikasno vođenje timova. Kako mobilizirati osobe za promjene? (20. – 22. novembar 2020., Bjelašnica)
 • Peta sesija – Upravljanje projektima i politikama. Kako djelovati za promjene? (11.-13. decembar 2020., Blagaj)
 • Jednosedmična studijska posjeta Berlinu (tbc, februar/mart 2021.)

Filozofija koja stoji iza ovog programa je spojiti najbolje profesionalce/ke iz javnog i privatnog sektora kako bi se podijelila njihova znanja i vještine sa učesnicima/cama. Možete očekivati da će vas vrhunski inspirisani stručnjaci/kinje voditi na putu liderstva. Učit ćete iz znanja i iskustava svojih trenera/ica i kolega/ica, dijeliti najbolje prakse i proširiti svoj profesionalni horizont.

Kako su posvećenost i integritet ključne riječi, učešće u svim sesijama je obavezno.

Koliko će Vas koštati?

Smještaj i hrana, kao i bilo koji drugi organizacijski troškovi bit će pokriveni od strane udruženja “Pravnik” i Fondacije Konrad Adenauer – Program vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi. Učesnici/ce u programu “Lideri/ke za pravdu 2020” imaju obavezu pokriti svoje troškove prevoza od mjesta svog prebivališta do lokacija gdje će se realizirati program “Lideri/ke za pravdu”.

Kratki opis:

Primarna namjera programa je stvaranje baze mladih osoba koji dijele vrijednosti odgovornosti i integriteta, a koji su spremni preuzeti vodeću ulogu u promociji načela vladavine prava i provoditi ih u svom radu.

Ciljevi projekta su obučiti talentovane mlade pravne stručnjake/inje da postanu lideri/ke u svojoj oblasti, opremiti ih osnovnim liderskim vještinama, sposobnostima upravljanja projektima, kao i novom vizijom demokratije, vladavine zakona, pravde i profesionalne etike. Također, bit će uključeni u pojedinačne i grupne projekte kako bi praktično razumjeli šta znači biti lider/ka.

Ciljna grupa ovog programa čine osobe koje su završile pravni fakultet (ili fakultet srodnih nauka) u prvih 7 godina svoje profesionalne karijere kao i studenti prava na posljednjoj godini univerzitetskih studija, master ili doktorskih studija prava, ne stariji od 30 godina, koji dokazuju liderski potencijal. Učesnici/ce koji dolaze iz cijele BiH moraju se istinski zainteresirati i zauzeti da igraju proaktivnu ulogu u evoluciji pravnog i društveno-političkog sistema BiH.

Aktivnosti predviđene projektom sastojat će se od tri glavne komponente: liderske sposobnosti; razumijevanje pravosudnog sistema i umrežavanje sa uzorima; simulacija procesa donošenja odluka u oblasti pravde. Program se sastoji od pet treninga tokom 2020. godine, sastanaka sa stručnjacima, seminara i izrade grupnog projekta.

Glavni rezultat programa je kontinuirana obuka i podrška za 20 mladih lidera/ki. Predviđamo promjenu stavova i ponašanja učesnika, od kojih očekujemo da razviju liderske vještine, sposobnosti i načine djelovanja i tako postanu akteri promjena. Učesnici će služiti kao multiplikatori i prenijeti svoje iskustvo širokom spektru mladih pravnih stručnjaka.

(Visited 302 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments