Poziv za učesnike – Antikorupcijska akademija!

10 mar

Pozivamo Vas da učestvujete na Antikorupcijskoj akademiji u sklopu projekta YouTHink- Rekli smo NE korupciji koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, a implementira Udruženje Ja bih u EU.

Akademija će se održati 20. marta, 2023. putem Zoom-a sa početkom u 10h.
Projekat YouTHink- Rekli smo NE korupciji na inovativan način pristupa jačanju vladavine
prava u BiH i potiče angažman mladih u zahtjevima za veću odgovornost institucija u prevenciji/borbi protiv korupcije, mobilizira mlade građane BiH kao saveznike za buduće reforme i za javno, masovnije i efikasnije suprotstavljanje korupciji. Projekat okuplja mlade iz BiH od 17 do 25 godina.

Također, u oblasti borbe protiv korupcije, Projekat sarađuje i sa institucijama i organizacijama civilnog društva. Do sada smo putem panela direktno okupili preko 200 mladih iz Sarajeva, Mostara, Banjaluke i informisali desetine hiljada putem kampanje na društvenim medijima. Mladi učesnici našeg projekta s nama su podijelili svoja iskustva o koruptivnim radnjama i naglasili da su svjesni postojanja korupcije u raznim oblicima. Istovremeno su frustrirani jer ukupna društvena klima, nepovoljni socio-ekonomski uslovi, nedostatak reformi u oblasti vladavine prava otežava borbu protiv korupcije. Stoga traže nove načine kako da razviju antikorupcijski aktivizam.

DNEVNI RED ANTIKORUPCIJSKE AKADEMIJE

10:00 – 10:30 Registracija i umrežavanje

10:30 – 11:10 Sesija 1: Borba protiv korupcije – institucionalne prakse

Kritička analiza problema korupcije u BiH

Predstavnik/ca Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije (20 min)

Postupci rješavanja pritužbi na koruptivne radnje i pravni lijekovi

Predstavnik/ca Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
Kantona Sarajevo (20 min)

11:10 – 12:40 Sesija 2: Istraživačko novinarstvo – važan faktor u otkrivanju i borbi
protiv korupcije

Kako to rade novinari?

(Kako novinari istražuju korupciju, kako je prepoznaju i kako odluče koje
slučajeve odabrati?)

Predavač/ica: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (45 min)

Prezentacija nagrađenog istraživačkog teksta- pouke
– šta je poenta teksta ?
– zašto je dodijeljena nagrada?
– koliko se tema istraživala?
– šta je tekst promijenio?
– šta je lekcija za mlade?

Predavač/ica: Centar za istraživačko novinarstvo (45 min)

12:40 – 13:00 Pauza

13:00 – 13:45 Sesija 3: Što je potrebno za dokazivanje korupcije?
– sudske prakse
– pripremanje i sređivanje materijala i dokaza
– transparentnost postupaka

Predavačica: sudija Ajla Papović – Mujan, Udruženje žena sudija u BiH

13:45 – 14:00 Pauza

14:00 – 15:00 Selekcija mladih u timove za terenski rad na temama (JabihEU)

1. Korupcija u javnim institucijama – konkurs za zapošljavanje

2. Korupcija u obrazovanju – pritužbe studenata na koruptivne radnje

Pronađite više informacija o projektu i budućim aktivnostima na web stranici i društvenim
mrežama Udruženja www.jabiheu.ba.

Za više detalja vezanih za organizaciju kontaktirajte Lara Sutović i Lejla Sarač na [email protected]
i [email protected] ili na telefon 033/549-187

(Visited 59 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments