Poziv za učešće na Danima mira 2023: Budućnost = Pozitivni mir

27 jun
Rok prijave 20.09.2023

Poziv za učešće na Danima mira 2023
Budućnost = Pozitivni mir
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 20 – 22.09.2023. godine

Dodjelom Mirovne nagrade „Goran Bubalo“ jedanaesti put i obilježavanjem Međunarodnog dana mira 21. septembra/rujna 2023. godine, kao i Međunarodnog dana mirovnog obrazovanja 20. septembra/rujna 2023. godine, Mreža za izgradnju mira u saradnji sa forumZFD u BiH (Forum Civil Peace Service)  i Centrom za mirovno obrazovanje pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Peace Education Hub), organizira Dane mira pod sloganom „Budućnost = Pozitivni mir”, povodom kojih okuplja mirovne aktiviste i aktivistice, nastavnice i nastavnike, stručnjake i stručnjakinje, edukatore i edukatorice i mlade aktiviste i aktivistice.

Dani mira će biti dodatna prilika za promociju mira u zemlji i regionu, te pozivanje donosioca i donositeljica odluka na mirno rješavanje sukoba. Poseban fokus će biti na povezanosti izgradnje mira i podrške lokalnom socioekonomskom razvoju i EU integracijama, a u svrhu kreiranja novih radnih mjesta, jačanja sektora obrazovanja i edukacije za mir, kulture sjećanje, zdravstva i pravosuđa, kao i digitalizacije i zelene transformacije društava Zapadnog Balkana. Kroz tri dana, održat će se Ljetna škola Mirovne pedagogije, Konferencija „Omladinski aktivizam za mir“ namijenjena posebno mladima, dodjela 11. Mirovne nagrade „Goran Bubalo“ i Regionalni seminar „Mirovna edukacija i ljudska prava: Kako prevazići podjele u školama i diskriminaciju u radu sa mladima  u zajednicama“.

Upravo ovi društveni aspekti i institucije grade dugoročni i pozitivni mir na koji se fokusiraju Dani mira. Naime, pozitivni mir obuhvata i stavove, institucije i strukture koje stvaraju i održavaju mirna društva a usko su vezana za ekonomski razvoj, ekološku zaštitu i povećan nivo otpornosti i prilagodljivosti socijalnim promjenama. Mladi su ključni nosioci i nositeljice pozitivnog mira i promjena u svim aspektima naših života. U mladima je snaga, motivacija, inspiracija i želja za dokidanjem podjela. Također pozivamo i predstavnike i predstavnice

formalnog i neformalnog obrazovnog sektora kao i sve zainteresovane osobe da nam se pridruže na Danima mira.

Pored podizanja svijesti, Dani mira obuhvataju i aktivnosti koje imaju edukativnu svrhu, a istovremeno će biti organizirana i konferencija tokom koje će mladi predstaviti svoja promišljanja i perspektive o građenju mira u svojim lokalnim zajednicama i poveznice sa socioekonomskim razvojem. Zaključke, poznanstva i umrežavanje, do kojih dođe u okviru Dana mira, Mreža za izgradnju mira i partneri će koristiti za jačanje svojih napora u oblasti izgradnje održivog mira i intenziviranje rada u lokalnim zajednicama, pogotovo kroz program Snaga lokalnog. Prijavite se na ovom linku.

Agenda

Na linku: /https://www.mreza-mira.net/vijesti/poziv-za-ucesce-na-danima-mira-2023-buducnost-pozitivni-mir/

(Visited 117 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments