Poziv za stručni seminar ,, Muzičko-matematičke kompetencije pdgajatelja predškolskih ustanova”

6 sep
Rok prijave 15.09.2023

Metodički pristup slušanju muzike, sviranju i dječijem muzičkom stvaralaštvu

Savremena istraživanja pokazuju da muzičke aktivnosti i razvoj muzičkih sposobnosti istovremeno doprinose razvoju niza posebnih sposobnosti djece predškolske dobi kao što su: sluh, vid, verbalno izražavanje, sposobnost čitanja, učenje stranih jezika, matematičke i kreativne sposobnosti, socijalna prilagodljivost i dr.  Razvoj muzičkih pa samim tim i ostalih sposobnosti djeteta predškolskog uzrasta  u neposrednoj je vezi s nivoom razvijenosti muzičko-metodičkih kompetencija odgajatelja.

Stručni seminar je namijenjen odgajateljima i stručnim saradnicima javnih i privatnih predškolskih ustanova.

Cilj jednodnevnog seminara je razvoj stručnih kompetencija odgajatelja i stručnih saradnika s fokusom na muzičko-metodičkih kompetencija odgajatelja.

Autori i voditelji stručnog seminara:

doc. Dr Darko Ratković

(metodika muzičkog vaspitanja)

doc. dr Naira Jusufović

(pedagogija ranog i predškolskog odgoja).

Seminar će se realizirati 23.09.2023. godine (subota) u Dječijem vrtiću Čapljina (Gojka Šuška 27, Čapljina) u periodu od 10:00 do 16:00 sati.

Program seminara:

  • Slušanje muzike: Metodički pristup slušanju muzike (priprema djece za slušanje muzike; globalno i selektivno slušanje; razvojno primjereni zadaci i sadržaji; pisana priprema).
  • Sviranje: Izrada ritmičkih instrumenata  i njihova funkcionalna upotreba na primjeru muzičkih sadržaja – pjesama i brojalica (metodički pristup sviranju, obradi, aranžmana; izrada aranžmana za ritmičke instrumente u skladu sa zadacima i uzrastom; pisana priprema).
  • Dječije muzičko stvaralaštvo (vidovi stvaralaštva,  zvučna priča, pisana priprema).

PARTICIPACIJA ZA JEDNODNEVNI SEMINAR – 40 KM

Za grupu veću od 10 učesnika iz jedne ustanove predviđen je popust od 10%. Plaćanje je moguće putem računa, ugovora ili na samom seminaru.

Prijave slati na: [email protected] do 15.09.2023. godine

Radujemo se druženju i zajedničkom radu!

(Visited 30 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments