Poziv za izvođenje radova na unapređenju infrastrukture lokaliteta Rastuša u turističke svrhe

14 jun

A. Zadatak: Priprema zaštićenog spomenika za turističke svrhe

B. Mjesto rada: Bosna i Hercegovina

C. Referenca projekta: Doprinos mreža OCD unapređenju kulturnog naslijeđa u BiH

D. Trajanje: Juli 2023. – Oktobar 2023.

E. Trajanje misija i izvještavanje: 4 mjeseca

F: POZADINA

Udruženje za interkulturalne aktivnosti i spašavanje naslijeđa u BiH (AIASN-a) iz Sarajeva, zajedno sa partnerima: Fondacija lokalne demokratije (FLD) iz Sarajeva, Udruženje Tolerancija protiv različitosti (ToPeeR) iz Doboja i Udruženje DON iz Prijedora, uz finansijsku podršku Evropske unije, realizuje projekat „Doprinos mreža OCD unapređenju kulturnog naslijeđa u BiH“.

Zaštita kulturnog naslijeđa u BiH je prilično složena tema koju karakterizira nekoliko ograničenja uključujući nepostojanje adekvatnog strateškog i pravnog pristupa u BiH rješavanju ovog pitanja, nedostatak sistematskog planiranja i strateškog pristupa aktivnostima zaštite kulturnog naslijeđa i nedostatak koordinacije između institucija. i nivoa vlasti kada je u pitanju zaštita i restauracija spomenika kulturno-historijskog naslijeđa. Dodatno, pitanje niskih izdvajanja za institucije koje su zadužene za kulturnu baštinu je još jedno ograničenje; samo mali dio sredstava ostaje za revitalizaciju pojedinačnih lokaliteta, istraživanje i promociju lokaliteta materijalne kulturne baštine za korištenje u turističke i druge svrhe.

 

G: CILJ PROJEKTA

Opšti cilj projekta je osigurati zaštitu i promociju kulturnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini kroz partnerstvo između OCD i vladinih kulturnih vlasti. Specifični ciljevi projekta su:

 • SO1: uspostavljanje mreža i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za partnersku saradnju sa državnim organima, u kreiranju i implementaciji politike materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa;
 • SO2: unapređenje pravnog, strateškog i institucionalnog okvira materijalne i nematerijalne kulturne baštine u Bosni i Hercegovini;
 • SC3: iniciranje uvođenja metodologija upravljanja i procjene i standardizovanih procedura dokumentacije u vezi sa materijalnim i nematerijalnim kulturnim naslijeđem;
 • SO4: Povećana svijest o ulozi i značaju zaštite materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine EU

 

H: OBIM ZADATA

U sklopu projekta raditi na unapređenju jednog od zaštićenih lokaliteta je planirano. Ova aktivnost je uvedena kao potreba za hitnim očuvanjem lokacija zaštićenih spomenika. Prema uređenju odabranih lokaliteta, osim kulturne namjene, imat će i dodatnu vrijednost jer će služiti kao turistički lokaliteti. Pećina “Rastuša” se nalazi u selu Rastuša na istočnoj strani brda Hrnji, 17 km od Teslića, 24 km od Prnjavora i 25 km od Doboja. Dužina istraženih kanala iznosi 570 m. Na klimu pećine ne utiče spoljašnja klima, pa je temperatura unutar pećine 13 stepeni tokom cele godine. Unutrašnjost pećine bogata je pećinskim nakitom: stalaktitima, stalagmitima, pljuvačkom, draperijama i velikim kadama. Posebna atrakcija je na zidovima pećine, koji su prekriveni šarama poznatim kao “tigrova koža”, koja nastaje kombinacijom naslaga kalcita i mineralnih otopina. Ovaj fenomen u Evropi se nalazi samo u dve pećine u Italiji i Francuskoj. Špilja Rastuša je arheološko nalazište, a tokom istraživanja pronađeni su ostaci kremagonskog i krapinskog prapovijesnog stanovništva, kao i ostaci pleistocenskog vuka i špiljskog medvjeda (20.000 godina). U pećini su pronađeni ostaci dva praistorijska ognjišta, u jednom je vatra gorjela 150 godina, a u drugom čak 400 godina. Tokom 2008. godine u pećini Rastuša boravili su stručnjaci sa Univerziteta Kembridž iz Velike Britanije, koji su tokom istraživanja pronašli ostatke pećinskog lava i pećinskog nosoroga, što je nešto sasvim novo za područje Republike Srpske i šire.

Odlukom Vlade Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 87/12), pećina “Rastuša” je proglašena spomenikom prirode i kao takva uživa poseban režim zaštite.

Predmet ovog zadatka je unapređenje infrastrukture lokaliteta Rastuš u nameni i turističke svrhe. Implementacija će početi u šestom mjesecu 2023. godine i trajaće do kraja septembra iste godine.

 

ZADACI I ISPORUKE

Realizacija ove aktivnosti ići će u pravcu obezbjeđenja i postavljanja mobilijara ispred pećine i na samom lokalitetu, kao i revitalizacije postojećeg stanja i potpune zaštite spomenika u skladu sa propisanim propisima. mjere tehničke zaštite. Za realizaciju zadatka biće angažovana eksterna kompanija ili organizacija civilnog društva. Prilikom izvođenja svih radova na lokalitetu posebna pažnja će se posvetiti ugroženim vrstama i kulturnoj baštini lokaliteta. Kompletna adaptacija i uređenje lokaliteta će biti u pravcu oplemenjivanja lokaliteta u turističke svrhe i promocije kulturnog naslijeđa BiH. Specifični zadaci i rezultati koji će biti ishodi ove aktivnosti navedeni su ispod.

ZADACI

1. Radovi na pristupnom putu

 • uređenje prilaznog puta i ulaza u pećinu
 • izrada i postavljanje ograde

2. Radovi unutar i oko pećine:

 • izrada i postavljanje tabli sa objašnjenjem lokaliteta na više jezika
 • obezbjeđenje lokacije za siguran boravak turista
 • uređenje lokaliteta u smislu postavljanja klupa i kanti za otpatke, te čišćenje lokaliteta
 • izrada životinja sa lokaliteta u prirodnoj veličini
 • izrada ložišta (od gipsa ili plastike – 3D printanje)

3 Promocija lokaliteta

SPECIFIČNE ISPORUKE

 • postavljene znakove i pojednostavljen pristup lokalitetu,
 • uređen prostor oko pećine i ulaza u špilju,
 • za turiste je omogućen obilazak pećine uz sve mjere sigurnosti,
 • turisti mogu upoznati životinjski svijet u pećini
 • Ugrožene životinje sa lokaliteta u 3D printanju kreirane
 • lokalitet promoviran i informacije o njemu donijete domaćim i stranim turistima

 

I. AUTORSKA PRAVA

Sadržaj informacija dobijenih tokom zaposlenja podložan je zaštiti i vlasništvo je AIASNa i ToPeeR. Ne smiju ga koristiti u cijelosti ili djelomično treće strane bez pristanka vlasnika. Korištenje informacija je moguće i opravdano samo ako je dio aktivnosti implementacionog projekta.

 

J: IZVJEŠTAVANJE

Izvođač radova će sastaviti izvještaj u skladu sa obimom zadatka i dogovorom sa menadžerom projekta. Izvještaj se podnosi na bosanskom/srpskom/hrvatskom jeziku.

 

K: VIDLJIVOST

Korisnik(i) će preduzeti sve neophodne korake da objave činjenicu da je Evropska unija finansirala ili sufinansirala akciju. Takve mjere moraju biti u skladu sa zahtjevima za komunikaciju i vidljivost za vanjske akcije Evropske unije koje je postavila i objavila Evropska komisija, a koji se mogu naći na https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibilityrequirements -2018_en.pdf (za radnje u nadležnosti DG DEVCO) i https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/visibility_requirements-near_english.pdf (za radnje iz nadležnosti DG NEAR) ili s bilo kojim drugim smjernice dogovorene između Evropske komisije i korisnika.

 

L: VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Vrijednost ponude ne smije biti veća od 21.000 eura. Izvođač može zahtijevati avans u iznosu do 50% ponude za pokriće troškova postavljanja kampanje. Ostalih 50% uplate ili konačne uplate biće realizovano nakon završetka radova i projektnih zadataka, i podnošenja izvještaja. Ovaj Projektni zadatak čini sastavni dio ugovora i ugovor će odrediti novčanu vrijednost zaposlenja.

 

M: ZAHTJEVI

Na kandidate će se primjenjivati sljedeći kriteriji odabira. U slučaju da prijavu podnosi pravno lice koje je privredno društvo ili organizacija civilnog društva, na njih će se u cjelini primjenjivati sljedeći kriteriji odabira osim ako nije drugačije određeno.

Ekonomski i finansijski kapaciteti kandidata

 • Prosječan godišnji promet kandidata mora biti najmanje 20.000,00 EUR.

Stručni kapacitet kandidata

 • Kandidat mora imati najmanje (2) certificirana stručnjaka koji rade za kandidata

Tehnički kapacitet kandidata

Kandidat ima dokaz o radu na lokalitetima zaštićenih spomenika najmanje 5 godina i budžet od najmanje 20.000 EUR u jednoj godini.

Kandidati treba da predlože najmanje dvije biografije stručnjaka sa sljedećim stručnim zanimanjima:

 • Ekspert 1: Stručnjak iz oblasti zaštite prirodnog naslijeđa: najmanje 10 godina radnog iskustva u oblasti mjera zaštite prirodnih dobara i procjene vrsta Ugroženost
 • Stručnjak 2: Stručnjak sa najmanje 5 godina iskustva u radu na lokalitetima zaštićenih spomenika

N: NAČIN PODNOŠENJA

Tehnička primjena

 • Tehnička metodologija
 • Minimum dva stručna biografija
 • Referentna lista preduzeća/organizacije

Finansijska ponuda

 • Finansijska ponuda mora biti u skladu sa tačkom “L” Projektnog zadatka, uz napomenu da su svi zadaci navedeni pod uzimaju se u obzir tačka „H“ Projektnog zadatka.

Ponudu (kombinovanu tehničku i finansijsku) treba dostaviti do 19.06.2023. godine, odnosno u roku od sedam dana od OP-a na mail: [email protected] i/ili [email protected] sa predmetom maila: Prijava za pripremu zaštićenog spomenika za potrebe turizma

AIASN-a i ToPeeR će obavijestiti kandidate i ponuđače o donesenim odlukama o dodjeli ugovora u najkraćem mogućem roku. Samo potpune prijave koje se sastoje od tehničke i finansijske ponude će biti razmatrane.

NADZOR

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa.

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments