POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

18 jun
Rok prijave 27.06.2022

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u Bosni i Hercegovini provodi projekat „Stručno obrazovanje“. Projekat je sufinansiran od strane  Ministarstva za eko-nomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Primarni cilj projekta je sistemska integracija dualnog obrazovanja i obuke u strukture i procese javnih i privatnih aktera stručnog obrazovanja i osposobljavanja u BiH, sa fokusom na savjetovanje o politikama za razvoj i usvajanje zakona i propisa u entitetima i kanto-nima, u svrhu integrisanja dualnog obrazovanja u sistem stručnog obrazovanja i osposobljava-nja kao i mjera za razvoj kapaciteta aktera stručnog obrazovanja.

 

U okviru procesa izrade školskih razvojnih planova, partnerske projekte škole identifikovale su prioriterne razvojne mjere koje je neophodno implementirati u cilju modernizacije škole i inovira-nja nastavnog procesa. Kako bi se unaprijedila praktična nastava planirano je opremanje nove radionice sa pojedinačnim radnim mjestima za svakog učenika.

Projekat planira provođenje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme školskog kabineta za osnove praktične nastave za zanimanja mašinske struke za partnerske škole u Tešnju i Goraždu.

Naručenu opremu biće neophodno isporučiti u dva grada tj. Tešanj ili Goražde, u terminu odgovorenom sa GIZ-om.

Pismo izražavanja interesa treba da sadrži sljedeće elemente: profil firme, broj zaposlenih, bi-lans firme od prošle godine, rješenje o registraciji firme i listu klijenata, izjava o odabranim LOT-ovima.

Firme mogu učestvovati u jednom ili u oba lota.

Za dobivanje specifikacije i izjave o odabranim LOT-ovima, potrebno je da se obratite na E-Mail adresu [email protected] pozivom na broj nabavke 91163532.

Odabrane firme će nakon evaluacije prispjelih pisama izražavanja interesa biti kontaktirane i pozvane da učestvuju u postupku. 

Pismo za izražavanje interesa zajedno sa popratnom dokumentacijom neophodno je dostaviti do 27.06.2022. godine na na sljedeću mail adresu: [email protected] pozivom na broj na-bavke 91163532.

Za pridržavanje roka dostavljanja je relevantno prispjeće pisma izražavanja interesa na navede-nu e-mail adresu do 27.06.2022.

(Visited 156 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments