Poziv za izbor voditelja edukacje profesionalaca u Centrima za socijalni rad u RS-u u oblasti vođenja slučaja

27 jan
Rok prijave 02.02.2021

 

PROJEKTNI ZADATAK:

Provođenje treninga/edukacije za profesionalce u centrima za socijalni rad u oblasti primjene metodologije Vođenja slučaja u okviru projekta

„Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini“

1.    UVOD

SOS Dječija sela BiH su internacionalna organizacija koja već 70 godina djeluje u 136 zemalja širom svijeta na svih 5 kontinenata, pružajući podršku prvenstveno djeci bez roditeljskog staranja kroz porodični model brige, ali i djeci koja su u riziku od razdvajanja kroz programe jačanja porodica, edukativne programe, zdravstvene centre, škole i druge aktivnosti u zajednicama.

Organizacija SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine u saradnji sa entitetskim vlastima implementira trogodišnji projekat „Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini“. Projekat je podržan od strane Vlade Savezne Republike Njemačke i provodi se u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike. Ostali partneri projekta su centri za socijalni rad, nevladine i međunarodne organizacije i pružaoci usluga.

2. SVRHA ANGAŽOVANJA KONSULTANTA

U Republici Srpskoj organizacija SOS Dječija sela BiH sarađuje sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na ostvarivanju sljedećeg specifičnog cilja: „Jačanje kapaciteta profesionalaca u oblasti primjene metodologije Vođenje slučaja“.

U sklopu ovog cilja planirano je da se provede edukacija 40 profesionalaca iz centara za socijalni rad  na području Republike Srpske  po postojećem  Priručniku  za Vođenje slučaja u radu sa djetetom i porodicom. Cilj ove aktivnosti je osposobljavanje profesionalaca iz centara za socijalni rad za primjenu standardizirane i preporučene metodologije Vođenja slučaja u svom svakodnevnom radu za identifikaciju ranjivih kategorija djece i porodica, planiranja kvalitetne brige u svrhu poboljšanja životnih uslova djece, mladih i njihovih porodica.

3.  POTREBNE KVALIFIKACIJE

 Potrebne kvalifikacije:

  • Minimalno 3 godine iskustva u organizaciji treninga/edukacija,
  • Posjedovanje  ekspertize u oblasti Vođenja slučaja;
  • Posjedovanje znanja i najmanje 5 godina iskustva u direktnom radu sa djecom i korisnicima u Centru za socijalni rad i/ili naučnom ili saradničkom angažmanu u  oblasti socijalne zaštite;
  • Obavezujuće je kvalitetno znanje B/H/S jezika i razumijevanje konteksta.

Odabni konsultant će biti odgovoran za:

  • Pripremu detaljnog plana za dva jednodnevna  treninga/edukacije za profesionalce/učesnike, organizaciju, pripremu i provođenje jednodnevnih treninga/edukacije za 40 profesionalaca/učesnika koji će biti raspoređeni u grupama od po 20 učesnika;
  • Priprema izvještaja o realizovanom treningu/edukaciji.

Očekivani period angažmana konsultanta je od  01. februara – 31. mart 2021. godine. Od konsultanta se očekuje da prije treninga/edukacije dostavi na usaglašavanje plan rada sa definiranim temama edukacije. Nakon završenog treninga/edukacije konsultant treba da dostavi izvještaj sa održanih edukacija.

Zainteresovani podnosioci prijava trebaju poslati skeniranu i potpisanu ponudu koja uključuje i finansijsku ponudu na e-mail adresu: [email protected], zajedno sa CV-em i navedene 3 referentne osobe najkasnije do 02.02.2021. godine.

Biće kontaktirane samo osobe koje su ušle u uži izbor.

Dodatna dokumentacija u prilogu

(Visited 68 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Džana Olovčić