Poziv za izbor trenera obuke – Održivost socijalnih preduzeća

24 jul
Rok prijave 25.07.2023

Poziv za odabir trenera za provedbu obuke pod nazivom Održivost socijalnih poduzeća, za potrebe projekata EMPOWER i SOCIETIES 2.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

za potrebe projekata EMPOWER i SOCIETIES 2

 1. Naziv naručitelja

Caritas Bosne i Hercegovine, Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6, 71000 Sarajevo, ID broj: 4201278720004.

 1. Opis predmeta nabave i specifikacija

Poziv za odabir trenera za provedbu obuke pod nazivom Održivost socijalnih poduzeća, prema sljedećoj specifikaciji:

LOT 1: Projekt EMPOWER – Osnaživanje organizacija civilnog društva u socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom

LOT 2Regionalni projekt SOCIETIES 2 – Podrška organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i standardima EU na zapadnom Balkanu, 2. faza  prema sljedećoj specifikaciji:

Obuka i sudionici: Lot 1: dvije obuke za 15 – 25 osoba po obuciLot 2: jedna obuka za oko 15 osobaObuke su namijenjene članovima organizacija osoba s invaliditetom iz BiH (Lot 1) i Srbije, BiH i Crne Gore (Lot 2)
Lokacija i trajanje: Lot 1: Banja Luka i Sarajevo, listopad i studeni 2023. god. iLot 2: Sarajevo, studeni 2023. god.  Svaka obuka će se održati u trajanju od po 20 nastavnih sati (2,5 radna dana).
Broj trenera: Lot 1: jedna ili dvije osobeLot 2: rad u paru je obvezan (dva trenera)
Vrsta ugovora: Za fizičke osobe: ugovor o djeluZa pravne osobe: ugovor o poslovnoj suradnji i faktura o izvršenoj usluzi.
Kratki opis usluge: Priprema metodologije na temelju izrađenog kurikuluma, korekcija kurikuluma prema potrebi, priprema prezentacija, vježbi i drugog materijala; realizacija obuke prema dogovorenom rasporedu, evaluacija, pisanje izvješća o radu, distribucija materijala.
Budžet: LOT 1: Ukupan iznos 1.460 KM bruto za jednu obuku (ukupno 2.920,00 KM za obje obuke).Lot 2: Ukupan iznos od 2.150 KM bruto za oba trenera.U ovaj iznos uključeni su svi troškovi pripreme i realizacije obuke, izrade završnog izvješća, te prijevoz trenera.Napomena: Smještaj trenera za Lot 1 plaća organizator. Smještaj za Lot 2 plaća trener.
Opći uvjeti: Kandidati trebaju imati relevantno znanje i iskustvo u realizaciji sličnih obuka, relevantno znanje o temama za koje se obuka provodi (stečeno tijekom studija ili na zasebnim edukacijama). Prednost će se dati osobama s prethodnim iskustvom u radu s osobama s invaliditetom. Specifični uvjeti su definirani u kurikulumu.
 1. Rok za dostavu ponuda:
Do 25.07.2023. godine, u 12:00 sati.
 1. Način dostavljanja ponuda, kontakt osoba i adresa:

Ponuda treba sadržavati:

 • Prijavni obrazac
 • Životopis kandidata na jednom od službenih jezika u BiH u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike. Pravne osobe također trebaju dostaviti životopis osobe koja će raditi na realizaciji obuke.
 • Provedbeni plan za dvije nastavne jedinice iz kurikuluma, po izboru (maksimalno 2 stranice).

Kandidati trebaju preuzeti Prijavni obrazac i kurikulum s web stranice Caritasa BiH (www.caritas.ba). Ponude se dostavljaju elektronskim putem na email [email protected]Sve dodatne informacije možete dobiti na navedeni email ili broj telefona 033 206 442.

Ponude koje budu nepotpune ili pristignu nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Projektni tim zadržava pravo kontaktirati svakog ponuditelja kako bi provjerio dostavljene informacije, uključujući i administrativne provjere ponuđača.

 1. Kriterij i način izbora dobavljača

Neovisno povjerenstvo Caritasa BiH će na zasebnoj sjednici razmotriti sve prijave i odlučiti o izboru kandidata. Povjerenstvo će prilikom analiza prijava voditi računa o odnosu svih navedenih kriterija. Osnovni kriteriji prilikom donošenja odluke su:

 • Iskustvo u realizaciji iste ili slične obuke
 • Znanje iz navedenih oblasti (akademsko ili neformalno)
 • Iskustvo u radu s osobama s invaliditetom
 • Kvaliteta provedbenog plana za dvije nastavne jedinice
 • Ukupna tražena cijena za realizaciju obuke s uključenim svim troškovima.

Prednost će se dati kandidatima koji se prijave na oba Lota pod uvjetom da ispunjavaju sve ostale kriterije. Projektni tim zadržava pravo kontaktirati svakog kandidata kako bi provjerio dostavljene informacije. Pismeno izvješće o odabiru izvršitelja poslova će se dostaviti svim kandidatima koji podnesu prijavu na natječaj.

 1. Sukob interesa

Ponude ne mogu dostaviti pravne osobe koje su u potencijalnom sukobu interesa, odnosno osobe koje na bilo koji način mogu utjecati na proces objektivnog donošenja odluka. Povjerenstvo i projektni tim zadržavaju pravo odbijanja aplikacije za koju se utvrdi da se nalazi u potencijalnom sukobu interesa sukladno domaćem zakonodavstvu.

(Visited 92 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments