POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PONUDU za radove na rekonstrukciji i popravci restorana Jezero u Nacionalnom parku Sutjeska, Tjentište, Bosna i Hercegovina

26 maj
Rok prijave 29.05.2023

(Ugovor o nabavci i radovima)

(Procedura nabavke: CISP 001/2023)

u okviru projekta

AID 012003 NatureBosniaHerzegovina: Zaštićeno područje i održivi razvoj u Bosni i Hercegovini, finansiran od strane Italijanske agencije za razvoj i saradnju (AICS – Šifra projekta: BSN4142_AICS_NaturBosnia)

Tuzla, 18 maj 2023.

 1. UVOD I FINANSIRANJE

Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, u daljnjem tekstu CISP (italijanska nevladina, neprofitna organizacija), trenutno provodi projekat AID 012003 NaturBosniaHerzegovina: Zaštićena područja i održivi razvoj u Bosni i Hercegovini, koji finansira Italijanska Agencija za razvojnu saradnju (AICS – Šifra projekta: BSN4142_AICS_NaturBosnia).

 • UGOVORNI ORGAN

CISP – Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli

 • SPECIFIKACIJE UGOVORA
 • Projektom je , između ostalih ciljeva, predviđena rekonstrukcija i sanacija restorana Jezero, koji se nalazi u Nacionalnom parku Sutjeska, a koji je vlasništvo Nacionalnog parka Sutjeska. Nabavka i radovi, imaju za cilj poboljšanje kvaliteta i proširenje objekta kako bi se stvorile mogućnosti za kategorizaciju objekta kao ugostiteljski obejkat sa smještajnim kapacitetima.
 • UČEŠĆE
  • Kriterij podobnosti  

Firme koje se nalaze u bilo kojem od slijedećih slučajeva NISU prihvatljive za učešće u postupku prijave:

 • ako su bankrotirali ili su u krizi, vode im se slučajevi na sudovima, ušli su u aranžman sa kreditorima, suspendirane su im poslovne aktivnosti ili su u sličnoj situaciji zbog procedura državnog zakonodavstva ili regulacija;
 • ako su pravomoćnom presudom osuđeni za krivično djelo u vezi s njihovim profesionalnim ponašanjem;
 • su krivi  za neprofesionalno poslovanje, a što ovlašteni predstavnik za ugovore može dokazati;
 • ako nisu ispunili obaveze, u vezi sa uplatom doprinosa za socijalno osiguranje ili plaćanje poreza, u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj su osnovani ili sa odredbama zemlje Ugovornog organa  ili zemlje u kojoj će se ugovor izvršiti (u ovom slučaju Bosna i Hercegovina);
 • ako su bili predmet presude, koja ima snagu res judicata, za prevaru, korupciju, učešće u kriminalnoj organizaciji ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost štetnu za finansijske interese zajednice;

5.      KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PPISMA INTERESA

5.1. Ponuđač mora zvanično dostaviti pismo interesa sa popunjenim i potpisanim dokumentom: Opšti podaci o komaniji  (Prilog A – dokument u prilogu), do ponedeljka 29 maja 2023. godine, prije 13:00 sati, na sljedeću adresu:

CISP – Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli

Filipa Kljajića 22

75 000 Tuzla – Bosna and Hercegovina

Telefon: +387 35 210 664

Prilog A

OPŠTI PODACI O KOMPANIJI

Naziv projekta:                AID 012003 NaturBosniaHerzegovina: Zaštićena područja i održivi razvoj u Bosni i Hercegovini, finansiran od strane Italijanske agencije za razvojnu saradnju- Šifra projekta: BSN4142_AICS_NaturBosnia.

Naziv kompanije
Registracijski broj Godina registracije
PDV broj (ako postoji) Država
Ime direktora
Vrsta kompanije (fizičko lice, pravno lice, partnerstvo, koeporacija osoba, itd.)
Opis kompanije (npr.: opšti izvođač radova)
Naziv i uloga, unutar Kompanije, osobe koja će biti odgovorna za tender
Godina iskustva, kao Izvođač, u svojoj zemlji i/ili inozemstvu
Ukupan broj stalno uposlenih radnika
  Adresa
Broj telefona.

Datum:                ____      _________________

Potpis i pečat: ____        _________________________________

(Sve dodatne informacije mogu se navesti i dostaviti na posebnom listu)

(Visited 9 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments