Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Aid for Trade

9 sep
Rok prijave 15.09.2023

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini želi najaviti raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Aid for Trade, koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke. Riječ je o projektima usmjerenim na ekonomski razvoj uključujući energetiku, izgradnju proizvodnih kapaciteta, uvođenje standarda kompatibilnih sa EU, revitalizaciju rudarskih kompanija, izgradnju ekonomskih zona, jačanje poslovne klime, razvoj malih i srednjih preduzeća, srodno zakonodavstvo ili transportnu infrastrukturu. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 15. septembar 2023. godine do 12:00 sati.
Suština projekata Aid for Trade je da se pomogne partnerskim državama u olakšavanju i liberalizaciji trgovine s ciljem izgradnje i razvoja njihovih trgovinskih kapaciteta i aktivnosti, njihovog boljeg uključivanja u sistem međunarodne trgovine i ostvarivanja pripadajućih beneficija i profita, pomoći državnoj upravi u kreiranju trgovinskih politika i regulatornog trgovinskog okvira, uspostavljanju pravila i strategija za uklanjanje administrativnih barijera, formulisanju i implementaciji pravila domaćeg tržišta, pružanju podrške poslovnoj klimi, razvoju malih i srednjih preduzeća, finansijskom sektoru, usvajanju relevantne zakonske regulative, itd. U širem smislu, radi se i o razvoju lokalnih proizvodnih kapaciteta, izgradnji infrastrukture za podršku trgovini, transferima tehnologija i usluga vezanih za njihovu instalaciju itd.

Teme moraju odgovarati suštini programa Aid for Trade. Takođe treba da se zasnivaju na strateškim dokumentima razvoja partnerskih država, na njihovim potrebama i da budu orijentisane na oblasti od njihovog prioritetnog interesa. Aid for Trade se uglavnom odnosi na ekonomski razvoj, uključujući energetiku, izgradnju proizvodnih kapaciteta, uvođenje standarda kompatibilnih sa EU, revitalizaciju rudarskih preduzeća, izgradnju ekonomskih zona, jačanje poslovne klime, razvoj malih i srednja preduzeća, relevantno zakonodavstvo, saobraćajnu infrastrukturu, životnu sredinu, poljoprivredu uključujući prehrambenu industriju, šumarstvo itd.

Na javni poziv u okviru programa Aid for Trade može se prijaviti bilo koji subjekt javne uprave, idealno ministarstvo na državnom, entitetskom ili kantonalnom nivou, lokalna samouprava ili privredne komore. Projekti Aid for Trade su manjeg obima i maksimalni iznos finansijske podrške je 1 milion CZK (uključujući porez na dodanu vrijednost), odnosno do cca 80.000 KM. Period implementacije je u roku od jedne kalendarske godine. Nakon tendera, sa pobjednikom tendera se potpisuje ugovor o realizaciji projekta i počinje realizacija, koja mora biti završena do kraja novembra 2024. godine. Implementacijska faza projekata odvija se kroz obuke, radionice, okrugle stolove, ali i, na primjer, izradom studija izvodljivosti, analiza itd. Na taj način se potrebno češko znanje, stručne informacije i iskustvo prenose na partnere iz zemalja primatelja, dok dio implementacije može uključivati, na primjer, nabavku manje tehničke opreme itd.

Za prijavu projektne ideje u okviru programa Aid for Trade, potrebno je da aplikant popuni obrazac na engleskom ili češkom jeziku „Development Project Identification Form – Aid for Trade““ (nalazi se u prilogu poziva). Projektni prijedlog potrebno je dostaviti u elektronskoj formi najkasnije do 15. septembra 2023. godine do 12:00 sati. Elektronska verzija, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe za implementaciju, mora biti dostavljena na e-mail adresu: [email protected]Odabrani projekti, koje će preporučiti komisija za selekciju pri ambasadi, bit će poslani na dalju procjenu komisiji za odabir Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke. Odabrani realizatori će morati dostaviti originalnu prijavu Ambasadi Republike Češke u Bosni i Hercegovini do 30. septembra 2023. godine.

Ambasada zadržava pravo da poništi ovaj poziv ili ne izabere odgovarajućeg subjekta, bez navođenja razloga.

Identification form (DOC, 72 KB)    Identifikační formulář CZ (DOC, 68 KB)

(Visited 27 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments