Poziv za angažman trenera u oblasti „Komunikacije i odnosi sa medijima“

8 feb
Rok prijave 17.02.2020

Udruženje VESTA iz Tuzle, objavljuje poziv za angažman trenera u oblasti „Komunikacije i odnosi sa medijima“ u svrhu jačanja zagovaračkih i institucionalnih kapaciteta OCD mreže Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje. Mreža broji jedanaest organizacija sa području Tuzlanskog kantona i uspostavljena je u okviru projekta Inkluzija za sve – Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (šifra: AID 011522). Projekat finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), a provodi Save the Children za sjeverozapadni Balkan sa partnerskim organizacijama i institucijama. Projektna komponenta koju provodi VESTA se odnosi na uspostavljanje i jačanje mreže OCD-a, aktivnih u oblasti promocije dječjih prava, prava osoba sa invaliditetom i organizacija koje pružaju usluge podršku djeci sa poteškoćama u razvoju na području TK. Akcije mreže su usmjerene na razvoj platforme za zagovaranje inkluzivnog obrazovanja.

Od trenera se očekuje da:

  • Posjeduje reference kojima može dokazati znanja u oblasti komunikacija i odnosa sa medijima
  • Poznaje rad organizacija civilnog društva i mreža OCD;
  • Posjeduje relevantno i dokazano profesionalno iskustvo u pripremi i pružanju obuka;
  • Posjeduje iskustvo u korištenju MS Office-a (MS Word, Excel i PPP, itd.) i pripremi izvještaja;
  • U prilici je osigurati angažman u trajanju od ukupno 3(tri) dana (1 dan priprema trening materijala sa odgovarajućim praktičnim primjerima, 1 dan realizacija i 1 dan izvještavanje) u naznačenom periodu.

Zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

  • Pismo prijave na poziv sa sažetkom trening programa/satnice usmjerene, ali ne i ograničene, na vještine medijskog komuniciranja, komunikacijske kanale i pripremu saopćenja za javnost;
  • Biografiju (CV) na jednom od službenih BHS jezika, sa posebnim naglaskom na oblast poziva;
  • Reference kojim se dokazuju zahtjevane kvalifikacije;
  • Prijedlog troškova za ukupno 3 (tri) dana angažmana koji će uključiti: 1 dan za pripremu, 1 dan za realizaciju i jedan dan za izvještavanje. Prijedlog treba uključiti kumulativnu cijenu po jednom danu i ukupnu za tri dana, bez detaljnog pregleda troškova poput transportnih i sličnih troškova.

Rok za prijavu: 17.02.do 16:00 sati.

Period realizacije: posljednja sedmica februara 2020.g,

Pismo prijave sa pratećim dokumentima, dostaviti putem e-maila [email protected] ili pošte na slijedeću adresu:

Udruženje VESTA

„Prijava po pozivu za trenera u oblasti Komunikacije i odnosi sa medijima“

PC Korzo
Đorđa Mihajlovića 4/III
75000 Tuzla, BiH

Napomena: Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

(Visited 249 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments