POZIV ZA ANGAŽMAN EDUKATORA – Edukator za edukacije sa roditeljima

21 okt
Rok prijave 27.10.2022

Trajanje angažmana: 01.11.2022.- 30.11.2022.

Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA u okviru projekta „Zajedno protiv Cyber nasilja“ koji finansira Općina Centar, realizira aktivnosti koje su usmjerene na povećanje  stepena sigurnosti djece u sedam odgojno-obrazovnih institucija osnovnog obrazovanja koje djeluju na području Općine Centar i to kroz edukacije, podizanje svijesti i proces afirmacije i ohrabrivanja djece i roditelja da prepoznaju cyber nasilje i na pravi način reaguju. Aktivnosti se provode uz saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Angažman:

Edukator će biti angažovan/na na osnovu ugovora o autorskom djelu u periodu od 01.11.2022.-30.11.2022. U navedenom periodu bit će potrebno održati  7 (sedam)  edukacija za roditelje u osnovnim školama Općine Centar.

Opis angažmana

  • Povećati kapacitete roditelja, kako bi stekli sposobnost procjene vrste informacija koje su putem medija i društvenih mreža dostupne njihovoj djeci
  • Povećati znanje i vještine roditelja o medijskoj pismenosti općenito, s posebnim naglaskom na pravo zaštite djeteta od zlostavljanja putem interneta.
  • Evaluacija edukacija, te po završetku svakog od edukacijskih ciklusa pripremiti narativni izvještaj sa uključenom evaluacijom istog.

Kvalifikacije:

  • Minimalno visoka stručna sprema VSS, fakultet društvenih, političkih nauka ili relevantnog smjera;
  • Prethodno iskustvo na edukacijama u oblasti vršnjačkog nasilja;

Način prijave:

Ponude se podnose elektronski na email adresu  [email protected]. Prijava treba sadržavati sljedeće:

  • CV (uz obavezno navođenje referenci za slične angažmane)
  • Finansijsku ponudu u bruto iznosu za jednu edukaciju

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 27.10.2022. do 16:00h

(Visited 137 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments