Poziv na Panel – diskusiju: “Žene sa invaliditetom – prevencija nasilja”

19 apr
Rok prijave 23.04.2024

Pozivamo vas na Panel – diskusiju: “Žene sa invaliditetom – prevencija nasilja” koja će se održati u utorak, 23. aprila 2024. godine sa početkom u 11:00 sati u Tržnom centru “Dramar” Tuzla.

Izjave za medije su planirane u 10:30 sati.

Panel – diskusija će se realizovati u sklopu programa žena s invaliditetom kojeg Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” implementira na području cijele Bosne i Hercegovine.

I.C. “Lotos” je tokom svog rada prepoznao potrebu za osnaživanje žena sa invaliditetom koje su izložene višestrukoj diskriminaciji u našem društvu. Žene sa invaliditetom su u nepovoljnom položaju u našoj zajednici i onemogućeno im je ostvarivanje osnovnih ljudskih prava koja su zagarantovana u brojnim zakonima, između ostalih, i u UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, a koja se ne provodi adekvatno.

Ugrožen položaj, izazovi i problemi s kojima se suočavaju žene sa invaliditetom su rezultat niza faktora kao što su nedostatak podrške za pristup obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i svim drugim segmentima života.

Kao posljedica društvenih stigmi, nejednakih mogućnosti i uslova za život, žene sa invaliditetom su izložene većem stepenu nasilja, vrlo često od strane supružnika, skrbnika i članova porodica.

Panel – diskusija ima za cilj promociju prava i poboljšanje uslova za ravnopravan život žena s invaliditetom u našoj zajednici, kroz aktueliziranje pitanja diskriminacije i nasilja, faktora rizika, posljedica, ali i načina zaštite i rješenja kada je riječ o nasilju nad ženama sa invaliditetom.

I.C. „Lotos“ u okviru programa posvećenom ženama sa invaliditetom kontinuirano nastoji doprinijeti inkluzivnijem društvu u BiH i obezbijediti neophodnu podršku, kako bi žene sa invaliditetom ostvarivale prava ravnopravno sa drugim građankama i građanima u zajednici.

Panel – diskusija će biti prilika da okupimo predstavnike i predstavnice relevantnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom.

Iskustva u radu će na panel – diskusiji podijeliti panelistice: voditeljica sigurne kuće Udruženja građana “Vive Žene” Danijela Huremović, inspektorica u Odsjeku za Edukaciju pri uredu Direktora Uprave policije MUP-a TK mr.sci. Alma Kovačević i aktivistica u pokretu osoba sa invaliditetom dr.sci. Zumreta Galijašević – Baluković.

Cilj događaja je podizanje svijesti o nasilju nad ženama sa invaliditetom, uticaj na osiguravanje zaštite i reagovanje sveukupne zajednice na ovaj komplesan i ozbiljan problem.

(Visited 35 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments