Poziv na okrugli stol ” Aktivizam i obrazovanje u zaštiti ljudskih prava “

16 maj

Prilika za mlade da u razgovoru sa istaknutim omladinskim aktivistima, ekspertima i donositeljima odluka predstave svoj stav o značaju ljudskih prava i obrazovanja u očuvanju i poštivanju ljudskih prava.

Bosna i Hercegovina je potpisnica svih povelja i deklaracija na nivou Ujedinjenih nacija (UN) i Evropske unije (EU), a koje se odnose na ljudska prava i poštivanje ljudskih prava. Zakonska regulativa je prilagođena tim dokumentima i smjernicama, dok stanje u stvarnosti nije na nivou koji je potreban za proces pridruživanja EU.

Poseban izazov predstavlja činjenica da se kroz obrazovanje ne radi dovoljno na promociji i zaštiti ljudskih prava manjina, kao i osjetljivih kategorija. Jedan od problema je upravo pasivnost mladih, te njihov nedovoljan angažman u razvoju zajednice. U bosanskohercegovačkom društvu prema mišljenju mladih, zavladala je apatija i bespomoćnost među mladima, što dodatno doprinosi tome da mladi ne vide svoju ulogu u zajednici.

Cilj događaja je da se, kroz interaktivni razgovor svih učesnika, predstavi aktuelno stanje

ljudskih prava i pruži doprinos unapređenju kapaciteta mladih za promociju ljudskih prava usmjeren na osnaživanje mladih ljudi.

Završnoj aktivnosti su prethodile i jednodnevne akademija o ljudskim pravima održanim u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci.

Okrugli stol će se održati u prostorijama amfiteatra na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u srijedu (22.05.2024.) sa početkom u 11:00 sati. 

Prijaviti se moguće putem prijavne forme na linku.

Održavanje okruglog stola je aktivnost u okviru projekta “Mladi – zaštitnici ljudskih prava” koji realizira Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

(Visited 43 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments