Poziv na obuku na temu „Identifikacija, prijavljivanje i zaštita od diskriminacije pripadnica i pripadnika ranjivih grupa“ Banjaluka, Zenica i Bihać

29 jan

Projekat „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“ se realizuje u okviru programa IPA 2 pretpristupne podrške Evropske unije (EU) u saradnji ​​ Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender Centrom Vlade RS.

U okviru ovog Projekta je već uspješno provedeno Istraživanje o preprekama koje sprečavaju različite društvene grupe u ostvarenju jednakih prava i mogućnosti koje je potvrdilo da unatoč činjenici da je diskriminacija zabranjena u pravnom sistemu BIH, za veliki broj osoba koje pripadaju ranjivim grupama diskriminacija je pojava koju doživljavaju svakodnevno.

Iz ovih razloga, Projekt „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“ je pristupio izradi Smjernice za identifikaciju, prijavljivanje i zaštitu od diskriminacije te modula obuka sa ciljem pružanja informacija o postupku prijavljivanja slučajeva diskriminacije, načinima djelovanja institucija prema njihovim nadležnostima kao pravima u postupku zaštite od diskriminacije.

U tom pogledu u mjesecu februaru održat će se tri radionice:

  1. Radionica na temu: „Identifikacija, prijavljivanje i zaštita od diskriminacije pripadnica i pripadnika ranjivih grupa“ će se održati 06.02.2024. godine (10.30-16.00) i 07.02.2024. godine (09.00-13.00) u Banja Luci. Prijavu je moguće izvršiti putem sljedećeg linka: https://forms.gle/eLYkPhrfsSLjKWGA6
  • Radionica na temu: „Identifikacija, prijavljivanje i zaštita od diskriminacije pripadnica i pripadnika ranjivih grupa“ će se održati 12.02.2024. godine (10.30-16.00) i 13.02.2024. godine (09.00-13.00) u Zenici. Prijavu je moguće izvršiti putem sljedećeg linka: https://forms.gle/cre84WP1A7JSrPZ6A
  • Radionica na temu: „Identifikacija, prijavljivanje i zaštita od diskriminacije pripadnica i pripadnika ranjivih grupa“ će se održati 26.02.2024. godine (10.30-16.00) i 27.02.2024. godine (09.00-13.00) u Bihaću. Prijavu je moguće izvršiti putem sljedećeg linka: https://forms.gle/cre84WP1A7JSrPZ6A

Projekat ima mogućnost osigurati jedno noćenje za učesnike/ce koji dolaze iz drugih obližnjih gradova, za troškove ručka i osvježenja (osvježenje uz rad i po jedno bezalkoholno piće uz obrok) te će osigurati materijale za rad. Slične radionice će u narednom periodu biti organizovane i u drugim gradovima BIH te projekat zadržava pravo da ne prihvati prijave učesnika/ca iz gradova koji su udaljeni više od 60 km od mjesta održavanja. Projekat nažalost nije u mogućnosti da snosi putne troškove.

Projekat je u potpunosti opredjeljen za osiguravanje jednakih mogućnosti za učešće u svim projektnim aktivnostima te će u saradnji sa svojim partnerima osigurati mjere razumnog prilagođavanja sa ciljem otklanjanja svih barijera za učešće osoba sa invaliditetom te mjere za usklađivanja privatnog i profesionalnog života osoba koje brinu o drugim osobama (djeca, stari i/ili nemoćni). To uključuje i mogućnost osiguravanja prevoza za osobe koje nisu u mogućnosti da samostalno voze do hotela.

Za eventualna pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona +387 61 290088 ili putem e-maila [email protected]

(Visited 79 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments