POSLOVI Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (MFS-EMMAUS) objavljuje poziv zadostavljanje prijava za konsultantski angažman grafičkog dizajnera

3 maj
Rok prijave 08.05.2024

Osnovne informacije

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (ured Sarajevo) poziva grafičke dizajnere/konsultante da dostave ponudu za pripremu i izradu grafičkih rješenja/vizuala za društvene mreže i web plaftorme.

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) je domaća, nevladina, humanitarna organizacija koja preko 25 godina radi na pružanju pomoći ranjivim kategorijama stanovništva. Sa svojom mrežom od šest (6) ureda širom Bosne i Hercegovine (Doboj Istok, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik, Velika
Kladuša i Mostar), MFS-EMMAUS predstavlja jednu od najvećih samoodrživih nevladinih organizacija u zemlji i regionu, koja realizira projekte u suradnji sa vladinim institucijama, nevladinim partnerima, lokalnim
akterima, te inostranim donatorima i organizacijama. Ured Sarajevo je posebno fokusiran na sprečavanje trgovine ljudima, ilegalnih migracija, zloupotrebe i iskorištavanja djece i mladih u digitalnom okruženju, te svih drugih oblika nasilja nad djecom.

Zaduženja i odgovornosti

Odabrani grafički dizajner/konsultant će pružati usluge dizajna i izrade grafičkih rješenja/vizuala za socijalne mreže i web stranice u sklopu Centra za sigurni internet i Resursnog centra za sprečavanje trgovine ljudima:

o    priprema i izrada grafičkih rješenja i vizuala za objave na društvenim
mrežama, što uključuje grafička rješenja/ilustracije za postove, story-je i
cover slike za Facebook-u i Instagram-u, kao i grafička rješenja za objave
na web stranicama;

o    priprema i izrada grafikona za predstavljanje nalaza istraživanja;

o    priprema i izrada infografika;

o    uređivanje kratkih video materijala za objave na društvenim mrežama.

Dinamika pripreme i kreiranja gore navedenih grafičkih rješenja/materijala
je na sedmičnoj osnovi (minimalno 5 materijala sedmično koji prate objave na
društvenim mrežama i web stranicama).

Ekspertiza i iskustvo grafičkog dizajnera

Za obavljanje gore navedenih zadataka, grafički dizajner/konsultant treba da
ispunjava sljedeće kriterije:

o    minimalno 2 godine iskustva u obavljanju poslova iz oblasti grafičkog
dizajna;

o    napredno poznavanje dizajnerskih alata i software-a (primarno Adobe
Illustrator i Adobe Photoshop);

o    iskustvo u uređivanju video materijala;

o    poželjno prethodno iskustvo u izradi materijala namijenjenih djeci.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Svi proizvodi koji nastanu u okviru ove aktivnosti pripadaju MFS-EMMAUS-u
koji ima ekskluzivna prava nad njihovom upotrebom i daljom distribucijom.

Budžet i prijava

Grafički dizajner/ica treba da navede očekivanu finansijsku naknadu za
angažman u KM valuti za svaku pojedinačnu stavku koju nudi kroz svoj rad.
Zainteresovani kandidati/kinje treba da pripreme i dostave ponudu (sa
odgovarajućim prilozima) na lokalnom jeziku.

Ponuda mora da uključuje sljedeće:

o    tehnička i finansijska ponuda prema formularu (https://www.sigurnodijete.ba/wp-content/uploads/2023/12/FORMULAR-ZA-PRIJAVU.pdf )

o    biografija,

o    portfolio sa primjerima ranijih radova.

Zainteresovani kandidati treba da dostave svoju ponudu na [email protected] ili na adresu
Paromlinska 10, Sarajevo, a najkasnije do 08.05.2024. godine.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

 

(Visited 45 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments