Ponovoljeni javni poziv za učešće na u IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA GRAD GRADAČAC

13 feb
Rok prijave 23.02.2024

Imaš ideju za pokretanje vlastitog biznisa i potrebna ti je stručna, mentorska i finansijska podrška?

Želiš unaprijediti svoje poduzetničke vještine?

Prijavi se u IMPAKT inkubator poslovnih ideja!

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 23.02.2024.godine.

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Grada Gradačca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.
  4. Stručnu i mentorsku podšrku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim poduzetnicima koji budu uspješno
savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je
uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja
preuzetih obaveza i neprofesionalnog ponašanja, Investicijska fondacija Impakt, Ministarstva
privrede Tuzlanskog kantona i predstavnici Grada Gradačca zadržavaju pravo da u bilo kom
trenutku isključe bilo kojeg poduzetnika iz procesa pružanja podrške.

Ko može aplicirati za program?
– Fizičko lice sa prijavljenim mjestom boravka/prebivališta na području Grada Gradačca.
– Organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području Gradačca, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih poduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa.
– Vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području Grada Gradačca koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva, zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?
Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Grada Gradačac u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara.
    Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici https://www.gradacac.ba/ ili lično na šalteru broj 9. u zgradi Gradske uprave Grada Gradačac kao i na web stranici www.impakt.ba.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a: [email protected].
  3. Online prijavom uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Napomena: U slučaju prijave na jedan od prva dva načina, dostavlja se i kopija rješenja o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije.

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 23.02.2024.godine.

Gdje mogu dobiti više informacija?
Više informacija moguće je dobiti u Službi za privredu, na telefon 035/369-777 ili na broj telefona: 033 207 812 kao i e-mail-a [email protected].

impakt.ba

(Visited 18 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments