Ponovljeni oglas za angažman mlade osobe u gradskoj upravi Bihać (UN Volonter)

11 nov

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je partnerstva između EU i UNDP-a i prethodno podržane inicijative – ReLOaD1 koja je provedena u četverogodišnjem periodu, od 2017. do 2020. godine. ReLOaD2 nastavlja jačati participativne demokratije i proces evropskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva i mladih za aktivno učešće u odlučivanju te stimulisanje poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Program se sprovodi u sljedećim zemljama i teritorijama Zapadnog Balkana korisnicima IPA programa: Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Sjeverna Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija. Provođenjem aktivnosti u cijeloj regiji, ReLOaD2 će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD) za uključivanje u produktivna partnerstva i doprinošenje unaprijeđenom pružanju usluga i realizaciji prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama svake od odabranih JLS. ReLOaD2 u BiH je u dva javna poziva odabrao 13 partnerskih JLS: Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez. Projektom se potiču partnerske JLS na finansiranje OCD-a na transparentan način koristeći razvojno orijentisan projektni pristup u skladu sa lokalnim prioritetima. Angažman mladih i aktivno uključenje u zajednicu biti će podržano je kroz sprovođenje omladinskih inicijativa s ciljem unapređenju njihovih ekonomskih perspektiva na partnerskim lokacijama. Trajanje projekta je 48 mjeseci (2021-2024).

Pozicija: Volonter Ujedinjenih nacija (UNV) u zajednici

Broj pozicija: 1

Lokacija: Grad Bihać, Bosna i Hercegovina

Trajanje ugovora: 3 mjeseci (uz mogućnost produžetka do 12 mjeseci)

Odabrani volonter UN-a u zajednici će raditi u prostorijama gradske uprave Bihać, pružajući podršku dodijeljenoj osobi u gradskoj upravi u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine. Dodatno odabrani UN volonter će raditi na povećanju vidljivosti projekata OCD koji se finansiraju u okviru ReLOaD2 grant šeme u lokalnim medijima i pomoći će OCD u njihovom boljem pozicioniranju u lokalnim zajednicama. Sve ovo je u skladu sa projektnim aktivnostima ReLOaD projekta koje se planiraju implementirati na području grada Bihaća.

Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u inicijalno trajanju od tri mjeseca, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Volonter će dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu po njegovom završetku kako bi imao bolje šanse za zapošljavanje.

Opis poslova:

Pod direktnim nadzorom menadžerice ReLoaD2 projekta i dodijeljene osobe iz gradske uprave Bihać, volonter UN-a u zajednici će:

• Pružati pomoć imenovanoj osobi za saradnju s ReLOaD2 projektom kako bi uspješno obavila sve poslove i zadatke koji se odnose na ReLOaD2 i druge projekte u sklopu UNDP portfolija „Socijalna inkluzija“;

• Pružati podršku gradskoj upravi Bihać u poboljšanju vidljivosti različitih ReLOaD2 aktivnosti na lokalnom nivou (Javni pozivi, Forum građanskih inicijativa, Dijalozi za mlade, certificirane obuke itd.) kako bi se proširila partnerstva između Grada Bihaća i OCD, posebno mladih i predstavnika omladinskih OCD-a;

• Pružati pomoć u provođenju javnih poziva za projekte OCD-a u gradskoj upravi Bihać;

• Pružati administrativnu podršku na terenu koja je neophodna radi organizovanja sastanaka, obuka i radionica koje će biti održane u sklopu ReLOaD2 projekta u gradskoj upravi Bihać;

• Pružati podršku odabranim OCD u poboljšanju njihove vidljivosti na lokalnom nivou;

• Inicirati i organizovati redovne sastanke sa predstavnicima OCD sa fokusom na oglašavanje i uključivanje korisnika u podržane projekte OCD-a;

• Identifikovati primjere dobre prakse i aktivnosti OCD koje bi trebalo bolje promovisati na lokalnom nivou i, u skladu sa navedenim, razvijati ljudske priče i objavljivati ih na društvenim mrežama i drugim lokalnim medijima, itd;

• Povremeno pripremiti izvještaje o provedenim aktivnostima;

• Pružati pomoć u promovisanju najboljih praksi ReLOaD2 projekta na nivou zajednice;

• Izvršavati sve druge zadatke u okviru opisa posla koje mu dodijeli supervizor.

Kriteriji i uslovi:

• Završena srednja škola ili ekvivalentan nivo obrazovanja. Visoka stručna sprema se smatra prednošću;

• Tečno poznavanje bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika;

• Dobre komunikacijske vještine.

Napomena: Volonteri UN-a u zajednici rade u mjestu stanovanja. Stoga, kandidati koji se prijavljuju na ovu poziciju moraju biti stanovnici Grada Bihaća i moraju biti mlade osobe uzrasta od 18 do navršenih 30 godina starosti. Na ovu poziciju mogu aplicirati isključivo državljani Bosne i Hercegovine.

Broj radnih dana i trajanje:

Puno radno vrijeme: 5 dana sedmično

Lokacija rada:

Prostorije gradske uprave Bihać

Beneficije:

Mjesečna naknada za troškove života volontera u iznosu od 375 US dolara (prema važećem kursu konvertovano u KM);

Zdravstveno osiguranje tokom trajanja ugovora;

Pravo na godišnji odmor;

Mogućnosti učenja.

Kriteriji za odabir kandidata/kinja

Selekcija kandidata/kinja će se vršiti u dva dijela:

• Tehnička evaluacija (pregled CV-a i motivacionog pisma)

• Intervju

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Maksimalan broj bodova koji kandidat/kinja može dobiti na osnovu CV-a je 30, a na osnovu motivacionog pisma 50. Minimalni broj bodova koji kandidat mora imati da bi bio pozvan na intervju je 40. Samo kandidati koji ispunjavaju gore navedene kriterije biće uzeti u obzir za intervju.

Konačna odluka o rangiranju kandidata/kinja biće donesena na osnovu zbira bodova sa tehničke evaluacije i intervjua, pri čemu bodovi dobijeni tokom tehničke evaluacije vrijede 80%, a bodovi dobijeni na intervju 20% od ukupan broj bodova.

Proces odabira kandidata/kinje vodit će Ured UNV-a, UNDP-a u BiH i predstavnici gradske uprave Bihać.

Prednost će imati kandidati kojima bi ovaj angažman bio prvi pripravnički staž na istim i/ili sličnim poslovima.

Postupak podnošenja prijave:

Da biste se prijavili, potrebno je da dostavite sljedeće dokumente putem emaila na adresu [email protected] najkasnije do ponedeljka, 20. novembra 2023. godine:

• Curriculum Vitae (CV)/biografiju na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku koja sadrži:

Kontakt informacije (e-mail, broj telefona); datum rođenja; informacije o stepenu obrazovanja; informacije o prethodnom volonterskom radu; informacije o prethodnom radnom iskustvu, uključujući i neplaćeni radni angažman, pripravništvo, praksu itd.; informacije o računarskim vještinama; sve dodatne informacije koje kandidat smatra validnim.

• Motivaciono pismo na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku (250-500 riječi) u kojem ćete objasniti: Zašto želite sudjelovati? Na koji način ovo pripravništvo/praktično iskustvo može biti korisno za Vas i Vašu lokalnu zajednicu? Sve druge informacije koje kandidat smatra bitnim.

• Kopija svjedočanstva/diplome;

• Potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba (koju izdaje Zavod / Služba za zapošljavanje);

• Potvrda o prebivalištu na području Grada Bihaća.

Prilikom slanja prijave putem emaila, u predmet poruke potrebno navesti „Prijava za angažman mlade osobe u gradskoj upravi Bihać“. Prijava se šalje na bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku.

(Visited 16 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments