Online seminar: Novi propisi o obrtu i porezne prijave obrtnika za 2022.

14 mar

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

NOVI PROPISI O OBRTU

I POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA ZA 2022

 • novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima
 • novi podzakonski propisi
 • nova pravila poslovanja obrtnika
 • ograničenja u poslovanju obrtnika
 • porezne prijave obrtnika za 2022.
 • relevantna mišljenja nadležnih

21. 3. 2023. (utorak) 10:00 – 15:30 online

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnik Federalnog ministarstva obrta
 • Predstavnik Porezne uprave Federacije BiH

Poštovane kolegice i kolege,

fokus pažnje ovog seminara će biti na svim onim izmjenama koje je donio novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, te uticaju tih izmjena na uslove i način poslovanja obrtnika i ostalih djelatnosti srodnih obrtu. Osim toga, uz novi Zakon je već donesen i čitav niz pravilnika, uredbi i drugih provedbeni akata koji pobliže propisuju uslove i način poslovanja samostalnih poduzetnika. O svemu tome, na seminaru ćemo naša mišljenja i iskustva iz prakse razmijeniti sa predstavnicom resornog Federalnog ministarstva obrta, razvoja i poduzetništva.

Drugi dio seminara će biti posvećen sačinjavanju i podnošenju godišnjih poreznih prijava samostalnih poduzetnika za 2022. godinu. Zajedno sa kolegama iz Porezne uprave FBiH, još jednom ćemo obraditi sva važna porezna i računovodstvena pravila vezana za zaključivanje poslovnih knjiga i pravilno sačinjavanje godišnjih poreznih prijava, uz skretanje pažnje na najčešće greške i uz preporuke za pravilno i optimalno postupanje u različitim situacijama.

Revicon tim i gosti će, kao i do sada, već u toku trajanja seminara odgovarati i na sva Vaša pitanja.

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

PROGRAM:

NOVI ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

 • Značajne izmjene u odnosu na raniji Zakon
 • Izmjene u uslovima i načinu poslovanja obrtnika
 • Obrt kao osnovno/dopunsko/dodatno zanimanje
 • Mogućnost angažmana članova porodice
 • Angažman penzionera
 • Rad u stambenim prostorijama
 • Sezonski rad
 • Tradicionalni i stari zanati
 • Obrtnici kao izvoznici: mogućnosti i pravila
 • Obaveze prema obrtničkoj komori
 • Prenos obrta u raznim slučajevima
 • Privremeni prestanak rada obrta
 • Gašenje obrta
 • Najčešće dileme i preporuke za postupanje

NOVI PROVEDBENI PROPISI

 • Pravilnik o popisu obrta
 • Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata
 • Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje
 • Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija
 • Pravilnik o visini, raspodjeli i načinu uplate članarine obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti
 • Najznačajnije izmjene u odnosu na renije propise
 • Najčešće dileme i preporuke za postupanje

UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD OBRTA

– SPECIFIKACIJA SPR-1053

 • Godišnji popis i tretman viškova i manjkova
 • Zaključivanje poslovnih knjiga za 2022.
 • Izmjene u Pravilniku o porezu na dohodak
 • Oporezivi prihodi
 • Porezno priznati i nepriznati rashodi
 • Obračun i priznavanje amortizacije
 • Lični izdaci i drugi (ne)priznati rashodi
 • Donacije i poticaji
 • Dohodak od zajedničkog obrta (GPZ-1052)
 • Sačinjavanje specifikacije SPR-1053
 • Posebnosti za pojedine djelatnosti
 • Najčešće dileme i preporuke za postupanje

GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE GPD-1051

 • Sačinjavanje godišnje prijave GPD-1051
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Korištenje ostalih poreznih olakšica
 • Utvrđivanje konačne obaveze ili preplate poreza
 • Ostvarivanje prava na povrat poreza
 • Utvrđivanje akontacije za naredni period
 • Prilozi uz godišnju prijavu GPD-1051

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

 Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić )
fax: (033) 720-581
e-mail: 
[email protected];  [email protected] www.revicon.info

-akta.ba

(Visited 37 times, 2 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments