Online kurs o slobodi izražavanja dostupan na jezicima Zapadnog Balkana

1 apr

Onlajn kurs o slobodi izražavanja dostupan na jezicima Zapadnog Balkana

Drugo izdanje onlajn kursa o slobodi izražavanja je sada dostupno na albanskom, bosanskom, makedonskom, crnogorskom i srpskom jeziku.

Kurs koji je originalno razvijen 2016. godine u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope, ažuriran je sa poslednjim informacijama o sudskoj praksi u ovoj oblasti, postao je interaktivniji i vizuelno napredniji u okviru zajedničke akcije Evropske unije i Savjeta Evrope “Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX-2)”.

Drugo izdanje onlajn kursa razvilo je  Odjeljenje za informaciono društvo Savjeta Evrope u saradnji sa  Evropskim programom za obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake (HELP).

Pozadina i cilj kursa

U kontekstu stvarne demokratije i poštovanja ljudskih prava sadržanih u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava (EKLJP), sloboda izražavanja ima izuzetno veliki značaj. Bez širokog garantovanja prava na slobodu izražavanja koje štite nezavisni i nepristrasni sudovi nema demokratije.

U evropskom sistemu zaštite ljudskih prava, sloboda izražavanja je zaštićena članom 10. EKLJP. U isto vrijeme, međutim, sloboda izražavanja može doći u sukob sa drugim pravima koja štiti EKLJP kao što je pravo na poštovanje privatnog života, pravo na slobodu savjesti i vjeroispovijesti, itd. Taj sukob može nastati i onda kada vlasti treba da zaštite interese ili vrijednosti koji su pobrojani u članu 10. stav 2. EKLJP, kao što su nacionalna bezbjednost ili javno zdravlje. Kada se dogodi takva kolizija, Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) uspostavlja ravnotežu kako bi utvrdio prednost jednog prava ili interesa nad drugim pravom ili drugim interesom. Prilikom uspostavljanja ravnoteže između tih sukobljenih interesa, od kojih je jedan sloboda izražavanja, uzima se u obzir važnost slobode izražavanja.

ESLJP je razvio obiman korpus sudske prakse u primeni člana 10. EKLJP. Kada odlučuju u predmetima koji se odnose na slobodu izražavanja, od domaćih sudova se traži da primjenjuju standarde koje je razradio ESLJP. Da bi oni primjenjivali te standarde moraju biti dobro upoznati s relevantnom sudskom praksom ESLJP.

Ovaj besplatni onlajn kurs HELP namijenjen je upravo tome da pomogne profesionalnim pravnicima, ali i drugim relevantnim stručnjacima i studentima univerziteta, kako bi bolje shvatili evropske standarde koji se tiču slobode izražavanja i djelotvorno primjenjivali član 10. EKLJP na nacionalnom nivou.

Struktura kursa

Kurs obuhvata četiri modula. Prvi modul sadrži uvod u član 10. EKLJP i osnovna načela kojima se rukovodi njegova primjena. Ostali moduli sadrže opšti pregled pristupa ESLJP rješavanju relevantnih pitanja koja se često otvaraju u polju dejstva člana 10. Ukupna dužina kursa je oko devet sati.

Više informacija je dostupno na LINKU

(Visited 58 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments