OGLAS za programskog službenika/službenicu

22 jan

Investicijska fondacija Impakt (Fondacija) je osnovana sa misijom izgradnje jakog poduzetničkog eko-sistema i pružanje podrške poduzetnicima u pokretanju i širenju njihovih poslovnih poduhvata. Do sada je direktno učestvovala u kreiranju više od 400 biznisa širom BiH kroz koji je kreirano preko 700 radnih mjesta u Bosni i Hercegovini.  (više na www.impakt.ba)

Shodno ukazanoj potrebi raspisuje se:

OGLAS

za programskog službenika/službenicu

(Sarajevo)

Odgovornosti i zadaci projektnog asistenta/ice

Pozicija programskog službenika/službenice podrazumijeva svakodnevno administrativno i logističko upravljanje programskim aktivnostima u skladu sa definisanim okvirom, uspostavljanje i održavanje saradnje sa svim akterima, ulogu u osmišljavanju, provođenju, prezentovanju programskih aktivnosti, pisanje i dostavljanje izvještaja o aktivnostima, organizaciju i realizaciju programskih aktivnosti na različitim lokacijama u BiH.

Ove aktivnosti uključuju slijedeće radne zadatke:

 • Priprema i organizacija tehničkih uslova rada Fondacije;
 • Učestvovanje u organizaciji i realizaciji treninga / radionica / konferencijskih događaja i sastanaka;
 • Komunikacija sa korisnicima projektnih aktivnosti;
 • Praćenje implementacije trenutnih programskih aktivnosti i praćenje rokova izvještavanja, organizovanje aktivnosti i asistencija u pisanju završnih izvještaja;
 • Provedba i administrativna podrška svih programskih aktivnosti;
 • Osmišljavanje i organizacija promocije programskih te izrada i implementacija plana prezentacije programa na društvenim mrežama, web stranici, biltenima.

USLOVI:

 • najmanje 2 godina radnog iskustva;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, kao i službenih jezika BiH;
 • Korištenje savremenih tehnoloških alata;
 • Iskustvo i vještine potrebne za saradnju sa lokalnim zajednicama, poduzetnicima/poduzetnicama i biznisima;
 • Izražene organizacijske vještine;
 • Timski igrač/igračica;
 • Izražene vještine planiranja, upravljanja, i komunikacijske vještine;
 • Vozačka dozvola B kategorije.

Kandidati i kandidatkinje prijave mogu podnijeti  do 31.1.2024. godine do 23:59 dostavljanjem sljedećih dokumenata:

 • CV;
 • Motivaciono pismo (u bilo kojem formatu: tekst, video, audo itd.);

Prijave slati isključivo putem e-maila na adresu [email protected] uz naslov e-maila „PRIJAVA NA OGLAS ZA PROGRAMSKOG SLUŽBENIKA/CU

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a kandidati/kandidatkinje koje užu u uži izbor bit će pozvane na testiranje u prostorije Investicijske fondacije Impakt.

impakt,ba

(Visited 117 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments