Oglas za posao: Voditeljica kuće za mlade SOS Programa Dječije selo Gračanica

9 nov

 

1 izvršilac na određeno vrijeme, mjesto rada Tuzla

Misija pozicije:

Voditelj/ica Kuće za mlade upravlja servisima SOS Programa Dječije selo Gračanica u porodičnom obliku brige namijenjenih mladima u Kući za mlade, polusamostalnom obliku brige i samostalnom obliku brige. On/a koordinira sve aktivnosti i odgovorna je za efikasan i efektivan rad servisa sa mlade/kuće za mlade, te rad timova servisa za mlade. Uloga Voditelja/ice Kuće za mlade je da na strateški način prema politikama i vrijednostima organizacije SOS Dječijih sela vodi i koordinira razvoj i aktivnosti unutar servisa za mlade, uključujući osiguranje kvalitete brige o mladima u okviru SOS porodičnog oblika brige na što bolji način.

Voditelj/ica Kuće za mlade je odgovoran/na da osigura i koordinira razvoj potencijala svih servisa za mlade, te da prati rad uposlenih (saradnici za brigu o mladima). On/a je odgovorna za profesionalnu podršku neposredno nadređenom licu i direktoru programa SOS Dječijeg sela Gračanica u implementaciji upravljanja projektnim ciklusom na programskoj lokaciji kroz obezbjeđenje implementacije zadatih ciljeva u Strategiji i akcionim planovima vezanih za mlade i servise za mlade, te implementaciji servisa definisanih u planovima implementacije grantova i projekata vezanih direktno za programe za mlade. On/a vodi i supervizira timom unutar servisa za mlade, uključujući i specijalizirani rad sa mladima, te pruža generalnu podršku radu uposlenih. O ovim aktivnostima izvještava neposredno nadređene. Voditelj/ica Kuće za mlade aktivno učestvuje u efektivnom planiranju, monitoringu, evaluaciji i izvještavanju vezano za servise za mlade u Porodičnom obliku brige, doprinosi izgradnji partnerstva sa lokalnom zajednicom i državnim vlastima, te predstavlja SOS organizaciju i model servisa za mlade na proaktivan i profesional način.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

Obavezni uslovi

 VSS društvenog smjera (poželjno iz oblasti psihologije i/ili pedagogije)

 Iskustvo rada u programima podrške razvoju djece i mladih u trajanju od najmanje 5 (pet) godina
 Poželjno znanje iz oblasti menadžmenta i razvoja ljudskih potencijala
 Snažan interes za rad sa djecom i mladima
 Iskustvo u savjetodavnom radu (grupnom i individualnom)
 Dobro poznavanje i razumijevanje razvojnih faza kod djece i mladih
 Dobro poznavanje državnog obrazovnog i socijalnog sistema
 Razumijevanje i iskustvo u primjeni Konvencije o pravima djeteta
 Dobre komunikacijske vještine i izražena spremnost za timski rad
 Spremnost na fleksibilno radno vrijeme
 Dobro poznavanje engleskog jezika
 Vozačka dozvola B kategorije
 Poznavanje rada na računaru
 Visoki nivo komunikacijskih vještina
 Poznavanje lokalnih konteksta i kulture
 Fleksibilna i komunikativna osoba, otvorena za nova iskustva, spremna za timski i savjetodavni rad, te rad u smjenama.
 Spremnost na vođenje mladih u obavljanju kućnih poslova

Kompetencije – znanja, vještine, sposobnosti

 Podrška u odgojnom procesu djece u SOS porodicama, podrška SOS roditelju u specifičnim situacijama
 Mogućnost da sagleda kompletnu situaciju u kojoj dijete raste i razvija se i u skladu sa tim pruži adekvatnu intervenciju
 Poznavanje nacionalnih politika u području brige o djeci
 Svjesnost i razumijevanje tema iz oblasti razvoja socijalne politike, uključujući prava spolova, zdravlja, HIV/AIDS, edukacije i sl.
 Odlično poznavanje standarda, pravnih pitanja, dešavanja u području socijalne brige, naročito djece i mladih.
 Pozitivan i profesionalni pristup, visoko organiziran, usmjeren na rezultate, sposoban raditi samostalno sa visokim stepenom inicijative i posvećenosti u vođenju tima.
 Organizacijske vještine – vještine planiranja i organiziranja resursa potrebnih za postizanje ciljeva
 Vještine treniranja (coaching) i mentorstva
 Sposobnost za upravljanje vremenom i spremnost da radi pod pritiskom
 Osnovna znanja o prikupljanju sredstava i javnog finansiranja
 Znanja o budžetiranju, finansijskom upravljanju i upravljanje projektnim ciklusom, praćenje i evaluacije.

(Visited 89 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments