Oglas za posao: Projekt menadžer – inženjer (m/ž)

22 maj
Rok prijave 13.06.2019

Na osnovu ukazane potrebe, nLogic Advisory raspisuje konkurs za otvorenu poziciju – Projekt menadžera INŽINJERA arhitekture / mašinstva / građevine / elektrotehnike iz oblasti energetike sa fokusom na energijsku efikasnost (EE) i obnovljive izvore energije (OIE) 

 1. Opis potrebnih kompetencija ogleda se u tome da kandidat:

 • Učestvuje u realizaciji projekata u oblastima energetike, energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, energetskog menadžmenta, zaštite okoliša i sl.;
 • Učestvuje u provođenju i razvoju energetskih studija i analiza, akcijskih planova za EE i OIE, SEAP, SECAP, itd.;
 • Učestvuje u izradi studija izvodljivosti i projekata sistema daljinskih grijanja sa i bez kogeneracije/CHP (konvencionalni i obnovljivi izvori energije) putem modela ESCO, JPP ili nekih drugih modela finansiranja;
 • Učestvuje u provođenju energijskih pregleda/audita i energetskog certificiranja u stambenim i nestambenim zgradama;
 • Učestvuje u provođenju energijskih pregleda/audita u industrijskim postrojenjima;
 • Provodi analize isplativosti u projektima zamjene fosilnih goriva sa obnovljivim izvorima energije;
 • Razvija projekte OIE i EE zasnovane na modelima građanske energije i smanjenja emisija stakleničkih gasova;
 • Učestvuje kao predavač i trener na stručnim događajima u području obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti kao što su Program obuke za energetske certifikatore  – jednostavni i složeni tehnički sistemi, itd.;
 • Učestvuje kao stručni konsultant u medijima (televizijski, pisani i elektronski mediji);
 • Izrađuje stručne radove za časopise i stručne konferencije;
 • Organizuje, vodi, stručno usmjerava, kontroliše i unapređuje proces rada u okviru svojih oblasti;
 • Usklađuje tehnička rješenja sa aktuelnim propisima;
 • Prati zakonske propise, standarde i stručnu literaturu iz oblasti energetike, energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša, te iste primjenjuje u praksi;
 • Učestvuje na stručnim savjetovanjima, seminarima, internim i eksternim obukama;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i opštim propisima ekspertske platforme. 

2. Opći uslovi:

 1. Da ima visoku stručnu spremu VSS; VII stepen stručne spreme – mašinske, elektrotehničke, arhitektonske, građevinske ili slične struke, poželjno položeni Modul 1, Modul 2 i Modul 3;
 2. Da ima tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima – energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, poželjno položen stručni ispit;
 3. Dobro poznavanje engleskog jezika, a poželjno i njemačkog/italijanskog; 
 4. Napredno poznavanje rada na računaru: MS Office (Word, Excel, MS Project,  MS Power point, MS Access), Corel Draw, Adobe Photo Shop, ArcGIS Desktop, Autodesk: AutoCAD, a poželjno i KI Expert & ENSI software (Programi za izračunavanje toplotnih karakteristika zgrada),  LEAP i sl. 

3. Posebni uslovi:

 1. Posjedovanje vještine analitičkog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, brzog zaključivanja i donošenja odluka;
 2. Razvijene sposobnosti  jasnog  i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku;
 3. Sposobnost organizacije vremena, upravljanja različitim aktivnostima istovremeno i u kratkim vremenskim rokovima;
 4. Taktičnost i umijeće pregovaranja;
 5. Sklonost ka timskom radu;
 6. Orijentiranost na rezultate. 

4. Prilike za kandidata/budućeg saradnika:

 1. Prilika za lični i profesionalni razvoj kroz timski rad;
 2. Stabilna i stimulativna primanja shodno rezultatima i postignućima;
 3. Mogućnost napredovanja kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama unutar BiH, šriom regije, Europe i šire;
 4. Kontinuirano ulaganje u edukaciju i profesionalni razvoj saradnika. 

5. Kandidati su dužni poslati:

 1. Prijavu;
 2. Kraću biografiju, koja sadrži adresu i kontakt telefon, te motivaciono pismo;
 3. Dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih konkursom. 

Kandidati koji prođu u uži krug će biti pozvani na intervju. Konkurs za podnošenje prijave ostaje otvoren do daljneg ili do popune tražene pozicije.

Prijave sa traženim dokumentima se mogu dostaviti lično, preporučenom poštom ili putem opcije PRIJAVI SE NA OGLAS

nLogic Sarajevo
Tešanjska 24a (Avaz Twist Tower)
Sarajevo, BiH
+387 33 869 008

nLogic nije obavezan vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.  

nLogic Advisory se obavezuje na povjerljivost svake pristigle prijave, intervuja i svih ostalih informacija vezanih za svakog kandidata ponaosob.

Lokacija: Sarajevo
Broj pozicija: 1
Datum objave: 14.05.2019.
Trajanje oglasa: 30 dana (ističe 13.06.2019.)

(Visited 196 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević