Obuka iz vještina zalaganja i zagovaranja (Policy Advocacy) za sektor civilnog društva u BiH

9 jul

Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS (MFS-EMMAUS) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) realizira projekt „Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu, poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi”.

Cilj cjelokupnog programa je sprječavanje trgovine ljudima u BiH i širem regionu, te doprinos povećanju identifikacije žrtava trgovine ljudima i kvalitetne pomoći, kroz jačanje kapaciteta vlade BiH i odgovarajućih stručnjaka, kao i organizacija civilnog društva, te povećanje njihove ekspertize u pristupu borbi protiv trgovine ljudima u BiH, usmjerenom na žrtve.

Projektna aktivnost obuke za zagovaranje izvodi se u sklopu projektne komponente A – Povećanje kapaciteta i uloge organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć žrtvama trgovine ljudima i drugim ranjivim grupama, kao i njihov potencijal da prate postupanja odgovornih profesionalaca sa žrtvama i primjenu zakona

Obuka iz vještina zalaganja i zagovaranja (Policy Advocacy) za sektor civilnog društva koncipirana je da pruži odgovore na pitanja: Kako/ na koje načine zagovarati za pravilno razumijevanje krivičnog djela trgovine ljudima, promjena u trendovima pojavnih oblika i eksploatacije, profile žrtava i sa time povezanih  odgovora u krugovima u kojima se donose odluke, među profesionalcima u nadležnim institucijama/tijelima/organizacijama,  grupama pod rizikom da postanu predmetom trgovine te široj javnosti BH društva. Obukom se cilja podići kapacitete civilnog društva da educira i uključuje više onih odgovornih za donošenje odluka u procese pravilnog prioritiziranja koraka i aktivnosti potrebnih za borbu protiv trgovine ljudima, razumijevanja samih žrtava trgovine I njihovih potreba, promoviranja pristupa koji u fokusu ima žrtvu u donošenju odluka i primjeni zakona koji se odnose na žrtve.

Cilj obuke:     Naučiti zagovarati za određenu temu (analizirati ključna pitanja, postaviti ciljeve, odabir ciljanu populaciju (primarnu i sekundarnu), ostvariti pravilno razumijevanje teme u društvu, kako educirati, lobirati i uključiti donosioce odluka). Naučeno primijeniti kao „case study” – Praktični slučaj -izrada okvira aktivnosti zagovaranja usmjerene prema donosiocima odluka u vezi s usvajanjem Prijedloga zakona o naknadi štete/kompenzaciji žrtvama trgovine ljudima u BiH.

Učesnici obuke:   Civilno društvo – u konkretnom slučaju, predstavnici organizacija uključenih u NRM kao pružaoci pomoći i podrške za žrtve trgovine, ali i sve druge organizacije zainteresirane za zaštitu ljudskih prava marginaliziranih i ranjivih grupa našeg društva a kako bi stekli znanja i vještine kojima mogu ojačati kapacitete za zagovaranje za promjene i poboljšanja u sferi borbe protiv trgovine ljudima u BiH.

Ovu informaciju vam šaljemo u nadi da je možete dalje proslijediti prema članicama mreže ,  organizacijama civilnog društva koje se bave zalagačkim i aktivističkim radom a naročito problematikom suzbijanja trgovine ljudima.

Webinar je zakazan za srijedu 15. juli 2020. godine sa početkom u 11:00. U prilogu vam dostavljam dnevni red i formular za prijavu a u nastavku mejla informacije potrebne da se uključite

Informacije za pristup učionici za obuku:

Termin: Srijeda, 15.07.2020. godine, od 11:00

Link za pristup sastanku:  https://meet96018264.adobeconnect.com/a315072020/ 

Registracija / Ulaz:  Nakon otvaranja linka, potrebno je unijeti puno ime prezime učesnika.

Tehnički detalji:  Sastanak se održava na Adobe Connect platformi koja može zahtjevati instalaciju plugin-a. Zbog kvaliteta konekcije, predlažemo da u učionicu pristupite putem pretraživača „Internet Explorer” ili aplikacije Adobe Connect.

Linkovi za aplikaciju:

For Windows:  http://www.adobe.com/go/Connectsetup

For Mac: http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro&hl=en

IOS (iPhone, Ipad): https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503

Audio i video prijenos:

Kamere će tokom obuke biti aktivirane samo za predavače tokom izlaganja.

Svi mikrofoni učesnika će tokom predavačkih blokova, radi bolje kvalite prijenosa, biti deaktivirani. Ukoliko u tom periodu trebate nešto iskomunicirati sa mnom kao domaćicom, sa drugim studentima ili predavačem – možete to učiniti putem chat opcije na desnoj strani ekrana.

Tokom diskusije, kada želite govoriti, molim vas odaberite funkciju raise your hand preko ikonice  koja se nalazi krajnje desno u vrhu stranice, nakon čega vam se daje riječ i omogućava korištenje mikrofona. Kada vam se odobri mikrofon, potrebno je da ga vi aktivirate u aplikaciji. Po završenom izlaganju, molim vas da mikrofon deaktivirate/ugasite.

Napomena:

U zavisnosti od uređaja preko kojeg se priključujete u učionicu, pretraživač može tražiti da odobrite mikrofon / zvuk tokom obuke. (Recimo, ako pristupate sa laptopa ili telefona ili tableta, koji imaju integrisani mikrofon a pri tome koristite headset sa slušalicama i mikrofonom – tada je potrebno odabrati koji mikrofon želite koristiti.) Ukoliko imate mogućnost, molim vas da koristite headset/slušalice radi boljeg zvuka

Snimanje: Obzirom da su svi učesnici dali saglasnost, webinar će se snimati a u svrhe arhive i izvještaja.

Ukoliko budete imali bilo kakav problem sa pristupom u učionicu ili tokom same obuke 15/07/2020, slobodno me kontaktirajte na telefon 061-794-615, sms/Viber/WhatsApp.

Prijavni formular pronađite ovdje.

(Visited 126 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments