Novotel d.o.o. zapošljava

12 avg
Rok prijave 21.08.2020

Želite li sudjelovati u radu i razvoju društva novotel d.o.o. Sarajevo kao novog pružatelja mobilnih telekomunikacijskih usluga, okušajte se u standardnoj proceduri regrutacije i selekcije kadrova koju provodimo u namjeri da izaberemo kandidate koji su kvalificirani i motivirani uložiti vlastiti napor za ostvarenje individualnih i organizacijskih ciljeva, prijavite se na

OGLAS
za prijem 32 radnika u radni odnos

1. Regionalni izvršni direktor za prodaju i marketing 2 izvršitelja
2. Regionalni izvršni direktor za razvoj poslovanja 2 izvršitelja
3. Regionalni izvršni direktor za tehnologiju i razvoj servisa 2 izvršitelja
4. Izvršni direktor za ekonomske i financijske poslove 1 izvršitelj
5. Viši stručni suradnik za prodaju i marketing 2 izvršitelja
6. Viši stručni suradnik za ekonomske poslove 1 izvršitelj
7. Viši stručni suradnik za normativno-pravne poslove 1 izvršitelj
8. Viši stručni suradnik za potporu poslovnih procesa 5 izvršitelja
9. Voditelj prodaje u regionalnom centru (Sarajevo, Bihać, Tuzla, Zenica, Travnik, Livno, Široki Brijeg i Mostar) 8 izvršitelja
10. Operater u regionalnom Call centru 6 izvršitelja
11. Viši stručni suradnik za IT podršku poslovanju 2 izvršitelja

Opis poslova i potrebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

1. Regionalni izvršni direktor za prodaju i marketing

Opis poslova: Upravlja poslovanjem, organizira rad i rukovodi prodajom, marketingom i upravlja ljudskim resursima; definira prodajnu i marketinšku strategiju; planira, priprema i realizira prodajno-marketinške aktivnosti; analizira tržišne trendove i identificira tržišne prilike za rast i razvoj poslovanja; uspostavlja i održava funkcionalne odnose s klijentima; analizira, kontrolira i optimizira sve vrste troškova vezane uz prodaju i marketing; izvještava Upravu društva o svim planiranim i realiziranim aktivnostima.

Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: najmanje VII stupanj stručne spreme ili završen preddiplomski studij ekonomske, informatičke, telekomunikacijske ili druge tehničke struke; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računalu; radno iskustvo od najmanje tri godine na istim ili sličnim poslovima; izražene pregovaračke sposobnosti; izvanredne organizacijske i prezentacijske vještine; proaktivnost i sposobnost analize tržišta; izražen fokus na ostvarivanje ciljeva i rezultata rada.

2. Regionalni izvršni direktor za razvoj poslovanja

Opis poslova: Upravlja svim aspektima poslovanja, organizira rad i rukovodi poslovanjem; definira razvojnu strategiju i realizira razvojne aktivnosti; implementira, prati i kontrolira realizaciju plana poslovanja i svih troškova vezanih uz poslovanje, nadzire sve financijske aspekte poslovanja, analizira tržišne trendove i identificira tržišne prilike za rast i razvoj poslovanja; izvještava Upravu društva o svim aspektima poslovanja.

Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: najmanje VII stupanj stručne spreme ili završen preddiplomski studij ekonomske, informatičke, telekomunikacijske ili druge tehničke struke; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računalu; radno iskustvu od najmanje tri godine na istim ili sličnim poslovima; izvanredne organizacijske i prezentacijske sposobnosti; proaktivnost i sposobnost osiguravanja neometanog odvijanja svih poslovnih procesa; izražen fokus na ostvarivanje ciljeva i rezultata, sposobnost donošenja odluka i visoka samostalnost u radu.

Mjesto rada: Jedan izvršitelj u regionalnom centru u Sarajevu, jedan izvršitelj u regionalnom centru u Mostaru.

3. Regionalni izvršni direktor za tehnologiju i razvoj servisa

Opis poslova: Upravlja svim tehnološkim aspektima razvoja i servisom pružanja usluga klijentima; definira i realizira razvojne aktivnosti; analizira tržišne trendove i identificira tržišne prilike za razvoj servisa i proširenja lepeze usluga klijentima; izvještava Upravu društva o tehnološkom aspektu poslovanja.

Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: najmanje VII stupanj stručne spreme ili završen preddiplomski studij informatičke, telekomunikacijske ili druge tehničke struke; radno iskustvo od najmanje tri godine na istim ili sličnim poslovima; poznavanje najnovijih telekomunikacijskih trendova; proaktivnost i sposobnost osiguravanja neometanog odvijanja svih tehnoloških procesa; odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu/C1 razina, poznavanje rada na računalu; izražen fokus na ostvarivanje ciljeva i rezultata, sposobnost donošenja odluka i visoka samostalnost u radu.

Mjesto rada: Jedan izvršitelj u regionalnom centru u Sarajevu, jedan izvršitelj u regionalnom centru u Mostaru.

4. Izvršni direktor za ekonomske i financijske poslove

Opis poslova: Upravlja, organizira, nadgleda i razvija aktivnosti društva u području financija, računovodstva, poslovnog analiziranja i planiranja, interne kontrole i revizije, naplaćivanja i prikupljanja sredstava. Pruža sve vrste financijskih informacija Upravi društva, odgovara za mjesečno i kvartalno izvještavanje te vođenje, obučavanje i osposobljavanje zaposlenika financijskog sektora.

Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: najmanje VII stupanj stručne spreme ili završen preddiplomski studij ekonomije; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računalu; radno iskustvo od najmanje tri godine na istim ili sličnim poslovima; izvanredne organizacijske i prezentacijske vještine; proaktivnost i sposobnost analize tržišta; izražen fokus na ostvarivanje ciljeva i rezultata.

Mjesto rada: U regionalnom centru u Mostaru.

5. Viši stručni suradnik za prodaju i marketing

Opis poslova: Provodi prodajne i marketinške aktivnosti; analizira rezultate prodaje i učinkovitost marketinških aktivnosti te poduzima mjere za poboljšanje prodaje i marketinga; prikuplja informacije bitne za sektor prodaje i marketinga i izrađuje baze podataka: izrađuje ponude, sudjeluje u kreiranju prodajnih i marketinških akcija, održava radne sastanke, informira pretpostavljene osobe o ostvarenim planovima i rezultatima prodajnih i marketinških akcija; sudjeluje na stručnim seminarima i kongresima.

Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: najmanje VII stupanj stručne spreme ili završen preddiplomski studij ekonomije, informatičke, telekomunikacijske ili druge tehničke struke; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računalu; poželjno radno iskustvo u struci.

Mjesto rada: Jedan izvršitelj u regionalnom centru u Sarajevu, jedan izvršitelj u regionalnom centru u Mostaru.

6. Viši stručni suradnik za ekonomske poslove

Opis poslova: Provodi računovodstvene politike; analiza bilance, račun dobiti i gubitka; poduzima mjere za poboljšanje rezultata poslovanja, prati izmjene i ažurira kontni plan (sintetički i analitički račun); priprema financijske izvještaje na propisanim obrascima, poboljšava tehnologiju rada, održava radne sastanke; sudjeluje u izradi kvartalnih obračuna i završnih računa; sudjeluje pri uvođenju novih aplikacija; sudjeluje na stručnim seminarima i sastancima.

Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: najmanje VII stupanj stručne spreme ili završen preddiplomski studij ekonomije; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računalu; poželjno radno iskustvo u struci.

Mjesto rada: U regionalnom centru u Mostaru.

7. Viši stručni suradnik za normativno-pravne poslove

Opis poslova: Prati i proučava pravne regulative i sudsku praksu u vezi djelatnosti društva; pruža pravne savjete i pravna mišljenja; sudjeluje u izradi općih i pojedinačnih akata društva; sudjeluje u prikupljanju dokumentacije i kompletiranju ponuda za javne nabave, natječaje i tendere, priprema ugovore o radu, sporazume o prestanku ugovora o radu, odluke, rješenja, zaključke, zapisnike i pravna izvješća.

Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: najmanje VII stupanj stručne spreme ili završen preddiplomski studij prava; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računalu; poželjno radno iskustvo u struci.

Mjesto rada: U regionalnom centru u Mostaru.

8. Viši stručni suradnik za potporu poslovnih procesa

Opis poslova: Obavlja poslove vezane za pružanje operativne, stručne i administrativne podrške za provedbu aktivnosti i zadaća stručnih službi i drugih organizacijskih jedinica te poslove vezane uz provođenje i koordinaciju poslovnih procesa na razini organizacije s posebnim naglaskom na analizu, planiranje, izvještavanje i budžetiranje.

Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: najmanje VII stupanj stručne spreme ili završen preddiplomski studij ekonomske, informatičke, telekomunikacijske ili druge tehničke struke; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računalu; poželjno radno iskustvo u struci.

Mjesto rada: Tri izvršitelja u regionalnom centru u Sarajevu, dva izvršitelja u regionalnom centru u Mostaru.

9. Voditelj prodaje u regionalnom centru

Opis poslova: Organizira rad i rukovodi prodajom i upravlja ljudskim resursima; definira prodajnu strategiju; planira, priprema i realizira prodajno-marketinške aktivnosti; analizira tržišne trendove i identificira tržišne prilike za rast i razvoj poslovanja; uspostavlja i održava funkcionalne odnose s klijentima; analizira, kontrolira i optimizira sve vrste troškova vezane za regionalni centar; izvještava Upravu društva o svim planiranim i realiziranim aktivnostima.

Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: najmanje IV stupanje stručne spreme (SSS/VSS), komercijalne, ekonomske ili tehničke struke; radno iskustvu od najmanje jedne godine na istim ili sličnim poslovima; izražene pregovaračke sposobnosti; odlične organizacijske i prezentacijske sposobnosti; proaktivnost i sposobnost analize tržišta; izražen fokus na ostvarivanje ciljeva i rezultata.

Mjesto rada: Po jedan izvršitelj u regionalnim centrima: Sarajevo, Bihać, Tuzla, Zenica, Travnik, Livno, Široki Brijeg i Mostar.

10. Operater u regionalnom Call centru

Opis poslova: Odgovara na upite korisnika/klijenata, poziva klijente/korisnike u svrhu optimiranja telekomunikacijskih usluga, komunicira s klijentima/korisnicima, provjerava informacije, vodi potrebnu dokumentaciju i obrađuje povjerene podatke, izvještava pretpostavljene osobe o dobivenim informacijama od klijenata, a koje mogu poslužiti u poboljšavanju pružanja usluga klijentima/korisnicima.

Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: najmanje IV stupanje stručne spreme (SSS); poželjno radno iskustvo u struci, izražene komunikacijske i govorne vještine.

Mjesto rada: U regionalnom centru u Mostaru.

11. Viši stručni suradnik za IT podršku poslovanju

Opis poslova: Analizira poslovne zahtjeve; poznaje cikluse razvoja softverskih rješenja: kreira funkcionalne specifikacije za unaprjeđenje ili razvoj poslovnih sustava; surađuje s dobavljačima softvera u svrhu poboljšanja postojećih ili razvoja novih sustava; upravlja i parametrizira sustave; aktivno sudjeluje u digitalnoj transformaciji: analizira sustave i integracije s ostalim poslovnim sustavima: sudjeluje na razvojnim i implementacijskim projektima; obavlja druge poslove po ukazanoj potrebi i odluci pretpostavljene osobe.

Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: najmanje VII stupanj stručne spreme ili završen preddiplomski studij informatičke, telekomunikacijske ili druge tehničke struke; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računalu; poželjno radno iskustvu u struci.

Mjesto rada: Jedan izvršitelj u regionalnom centru u Sarajevu, jedan izvršitelj u regionalnom centru u Mostaru.

Ukoliko smatrate da ste spremni preuzeti jednu od navedenih pozicija te ispunjavate tražene uvjete, motivacijsko pismo i CV s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa s naznakom za koje/a radno/a mjesto/a aplicirate pošaljite isključivo e-mailom na:

[email protected]

Oglas ostaje otvoren do 21.08.2020. godine

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme s probnim radom od tri mjeseca.

Izbor kandidata:

Nakon prijave putem maila: [email protected], utvrđujemo ispunjavanje uvjeta navedenih u oglasu.

Prvi kontakt s prijavljenim kandidatom provodi se putem telefona ili Skypea ili se može obaviti kroz susret s predstavnicima kompanije.

Gore navedeni kontakt nam služi za predstavljanje svih ključnih detalja pozicije, kao i glavnu funkciju i strukturu posla na mjestu za koje ste aplicirali. Nakon ovog razgovora dobit ćete jasniju sliku o tome što se očekuje od kandidata na ciljanoj poziciji te koje su ključne odgovornosti i izazovi posla, kao i određene informacije o samom projektu koji kompanija pokreće.

Od kandidata očekujemo da nam kroz razgovor predstave svoja dosadašnja poslovna iskustva (ako su ostvarena), obrazovna postignuća i kvalifikacije, kao i svoje profesionalne ambicije, kako bismo dobili sliku o dosadašnjim poslovnim postignućima, potrebama i vrijednostima kandidata.

Procjena konačne kompetencije kandidata za pozicije za koje se vrše prijave provodi se u sljedećem krugu postupka kroz daljnji krug razgovora i kroz primjenu standardnih on-line alata.

(Visited 859 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments