Natječaj za izradu informativnog animiranog videa

2 jul
Rok prijave 10.07.2023

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

za potrebe projekta Projekt EMPOWER – Osnaživanje organizacija civilnog društva u socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom, kojeg financira Europska unija (Ugovor broj: 2020/421-536)

Raspisuje natječaj za dostavljanje ponuda

 

1.Naziv naručitelj

Caritas Bosne i Hercegovine, Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6, 71000 Sarajevo, ID broj: 4201278720004.

2. Opis predmeta nabave i specifikacija

Izrada informativnog animiranog videa koji bi prikazao rezultate projekta EMPOWER, prema prethodno planiranome i napisanome scenariju. Detaljna specifikacija se nalazi u dokumentu

 „ ToR za ponuđače“.

3.Rok za dostavu ponuda:

Zaključno sa 10.07.2023. godine u 12:00 sati.

4.Način dostavljanja ponuda, kontakt osoba i adresa:

Ponuda treba sadržavati:

– Prijavni obrazac

– Cijenu bez uračunatog PDV-a (Projekt je oslobođen plaćanja PDV-a)

– Popis referenci/portfolio s naglaskom na iskustvo rada na EU projektima

– Primjerke dosadašnjih uradaka

Svoje ponude poslati elektronskim putem na email [email protected]Sve dodatne informacije možete dobiti na navedeni email ili broj telefona 033 206 441, kontakt osoba Renata Glavinka.

Ponude koje budu nepotpune ili pristignu nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Projektni tim zadržava pravo kontaktirati svakog ponuditelja kako bi provjerio dostavljene informacije, uključujući i administrativne provjere ponuđača i njihove registracije za predmetnu djelatnost.

 

5.Kriterij i način izbora dobavljača

Neovisno povjerenstvo Caritasa BiH će na zasebnoj sjednici razmotriti sve ponude i odlučiti o izboru dobavljača. Osnovni kriteriji za izbor dobavljača je omjer kvaliteta i cijene ponude.

 

6. Sukob interesa

Ponude ne mogu dostaviti pravne osobe koje su u potencijalnom sukobu interesa, odnosno osobe koje na bilo koji način mogu utjecati na proces objektivnog donošenja odluka. Povjerenstvo i projektni tim zadržavaju pravo odbijanja aplikacije za koju se utvrdi da se nalazi u potencijalnom sukobu interesa sukladno domaćem zakonodavstvu.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments