Nagradno takmičenje na temu “Održiva poljoprivreda u BiH”

17 sep
Rok prijave 21.09.2020

 

Projekat EU4Agri, koji finansira Evropska unija, a implementiraju i sufinansiraju UNDP i CzDA objavljuje nagradno takmičenje za likovne umjetnike i umjetnice za osmišljavanje umjetničke instalacije na temu „Održiva poljoprivreda u Bosni i Hercegovini”.

POZIVAMO SVE KREATIVCE DA PREDSTAVE SVOJE TALENTE I OSMISLE ORIGINALNO RJEŠENJE ZA UMJETNIČKU INSTALACIJU PROJEKTA KOJI PROMOVIŠE ODRŽIVU POLJOPRIVREDU U BIH

S ciljem promocije sektora održive poljoprivrede u BiH, projekat EU4Agri poziva sve likovne umjetnike i umjetnice da predlože idejno rješenje za umjetničku instalaciju, te tako učestvuju u nagradnom takmičenju i dobiju priliku da osvoje vrijednu nagradu.

Idejno rješenje treba da obuhvati jednu ili više od sljedećih podtema koje su vezane za održivu poljoprivredu: put ka Evropskoj uniji, poljoprivreda “od njive do stola”, inovacije i tehnologija u poljoprivredi, održavanje biodiverziteta, ekologija, žene i mladi, te regeneracija ruralnih područja. Umjetnička instalacija će prvobitno biti postavljena na zid dimenzija 4×3 metra (dužina x visina), te mora biti osmišljena na način da je moguće jednostavno vršiti njeno premještanje s jedne zidne podloge na drugu. Modularni pristup umjetničkoj instalaciji kao i mogućnost njenog korištenja kroz višestruku primjenu će biti dodatno bodovani.

U nagradnom takmičenju mogu učestvovati svi umjetnici/ce, građani/ke BiH, koji do 21. 09. 2020. godine na e-mail adresu [email protected] pošalju originalno i kreativno rješenje na temu „Održiva poljoprivreda u BiH“.

Autor/ica najboljeg idejnog rješenja će biti obavezan/na realizovati svoj idejni prijedlog u prostorijama projekta EU4Agri, na adresi Zmaja od Bosne 7, Sarajevo, u roku od najviše 15 radnih dana od potvrde o odabiru.

Projekat EU4Agri će pokriti troškove materijala potrebnih za aplikaciju pobjedničkog prijedloga.

Pobjednik/ca nagradnog takmičenja će osvojiti: Tablet iPad Air

Svaka potpuna prijava treba da sadrži:

  1. Uredno popunjen prijavni obrazac i potpisanu izjavu;
  2. Ilustracije tj. crteže ili fotografije dizajna ili grafičkog rješenja dostavljene isključivo u digitalnom JPEG ili PDF formatu, rezolucije koja omogućava detaljan uvid u predloženi rad;
  3. Tekstualni opis rada (u dužini od 50 do 150 riječi) koji treba da sadrži naziv djela, obrazloženje umjetničkog izražaja i poruke koju šalje likovni rad, te tehnički opis rada tj. likovne tehnike i medija koji će biti korišteni u realizaciji.

Prijavljeni radovi mogu biti urađeni bilo kojom tehnikom koja može biti postavljena na zid, te po potrebi premještena na druge lokacije.

Prijava na takmičenje mora biti individualna. Jedan podnosilac prijave na takmičenje može prijaviti najviše tri kreativna prijedloga.

Umjetnički radovi će se ocjenjivati u odnosu na predstavljeni prijedlog, njegovu originalnost i sposobnost da se jasno pokaže tema koja promovira održivu poljoprivredu u BiH, te mogućnost da se instalacija koristi na različite načine (modularnost i iskoristivost). Pobjednički umjetnički rad može biti korišteni i kao osnova za vizuale promotivnih materijala projekta EU4Agri, kao i postavljen na drugim lokacijama van prostorija projekta EU4Agri.

Dodatne informacije i pojašnjenja možete dobiti slanjem upita na email [email protected]

PRAVILNIK ZA PRIJAVU I UČEŠĆE NA NAGRADNOM TAKMIČENJU ZA LIKOVNE UMJETNIKE I UMJETNICE “ODRŽIVA POLJOPRIVREDA U BIH”

Predmet

Predmet nagradnog takmičenja je prijedlog idejnog rješenja i njegova realizacija na zid u prostorijama projekta EU4Agri (ul. Zmaja od Bosne 7, Sarajevo). Prijavljeni radovi mogu biti urađeni bilo kojom tehnikom koja može da se postavi na zid, te po potrebi premjesti na druge lokacije ili koristi na drugačiji način za promociju održive poljoprivrede.

Dimenzije zida u prostorijama projekta EU4Agri: dužina 4 metra, visina 3 metra.

Tema

Takmičenje se organizuje pod nazivom i temom „Održiva poljoprivreda u BiH“ kojom se želi promovirati poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja. Idejno rješenje treba da obuhvati jednu ili više sljedećih podtema koje su vezane za održivu poljoprivredu: put ka Evropskoj uniji, poljoprivreda “od njive do stola”, inovacije i tehnologija u poljoprivredi, održavanje biodiverziteta, ekologija, žene i mladi, te regeneracija ruralnih područja.

Pravo učešća

Takmičenje je otvoreno za sve studente/ice likovne umjetnosti, akademske ili slobodne umjetnike/ice, državljane/ke BiH. Prijava na takmičenje mora biti individualna.

Prijavni period

Projekat EU4Agri će primati prijave za takmičenje od 25. 08. 2020. do 21. 09 2020. godine, isključivo putem email adrese [email protected], sa obaveznom naznakom u predmetu poruke “Nagradno takmičenje: EU4Agri – Održiva poljoprivreda u BiH“.

Sadržaj prijave

Svaka potpuna prijava treba da sadrži:

  1. Uredno popunjen prijavni obrazac i potpisanu izjavu;
  2. Ilustracije tj. crteže ili fotografije dizajna ili grafičkog rješenja (do 15 ilustracija) dostavljene isključivo u digitalnom JPEG i PDF formatu, rezolucije koja omogućava detaljan uvid u predloženi rad;
  3. Tekstualni opis rada (u dužini od 50 do 150 riječi) koji treba da sadrži naziv djela, obrazloženje umjetničkog izražaja i poruke koju šalje likovni rad, te tehnički opis rada tj. likovne tehnike i medija koji će biti korišteni u realizaciji.

Prijavljeni radovi moraju biti originalni i djelo autora/ice koji predlažu rad. Jedan podnosilac prijave na takmičenje može prijaviti najviše tri kreativna prijedloga.

Kriteriji ocjenjivanja

Kako bi mogle učestvovati, sve prijave moraju ispunjavati standarde i pravila koja su navedena u ovom javnom pozivu. Prijave će ocjenjivati komisija sastavljena od predstavnika EU4Agri projekta i UNDP-a u BiH. Prvoplasirano rješenje će biti odabrano za aplikaciju na zidove, te će biti iskorišteno i kao osnova za vizual promo materijala projekta. Pobjednički rad će biti proglašen najkasnije do 15. 10. 2020. godine. 

Nagradni fond

Autoru/ici pobjedničkog rada pripast će sljedeća nagrada: Tablet iPad Air

Nagrade će biti dodijeljene u roku od 30 radnih dana od dana objave pobjednika/ce.

Međusobne obaveze

Autor/ica pobjedničkog rada se obavezuje da će aplicirati idejno rješenje u periodu od najviše 15 radnih dana u prostorijama projekta EU4Agri. Obaveze projekta EU4Agri su da obezbijedi finansijska sredstva potrebna za materijal koji će biti korišten u izradi djela i da dodijeli nagradu nakon realizacije rada.

Pravo na raspolaganje

EU4Agri ne preuzima odgovornost za izgubljene, kasne, nepotpune, netačne, ili pogrešne prijave. Prijave se neće vraćati te iste postaju trajno vlasništvo projekta EU4Agri. Prijavom na takmičenje svi učesnici/ce pristaju da EU4Agri ima pravo da bez finansijske naknade javno predstavi, kopira ili na druge načine koristi prijavljene radove u skladu sa potrebama nagradnog takmičenja.

Završne odredbe

Projekat EU4Agri ima potpuno pravo da otkaže, povuče i/ili koriguje takmičenje ili bilo koji dio istog. EU4Agri ima pravo da diskvalificira bilo koju prijavu ukoliko smatra da je ista prekršila pravila učešća. Dodatne informacije i pojašnjenja zainteresirani građani mogu dobiti slanjem upita na email [email protected].

Prihvatanje pravila

Apliciranjem na takmičenje, učesnici u potpunosti prihvataju sva pravila koja su navedena u ovom pozivu i prihvataju odluku žirija koja će biti konačna i obavezujuća.

PREUZMITE DOKUMENTE ZA PRIJAVU:

PRIJAVNI OBRAZAC: Takmičenje

IZJAVA: Takmičenje

(Visited 77 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments