Nagrade za nastavnike i saradnike

7 sep
Rok prijave 19.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 49. sjednici, održanoj 4. septembra 2020. godine, donio je Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene međunarodne rezultate u naučno-istraživačkom i obrazovnom radu za 2019. godinu, a ukupan fond za nagrade je 70000 КM.

Кako se navodi u Odluci Upravnog odbora, Univerzitet u Banjoj Luci raspisuje konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene rezultate, istaknuti rad i dostignuća u naučno-istraživačkoj i obrazovnoj djelatnosti, u 2019. godini, u tri kategorije, i to:
1) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su autori indeksiranog naučnog rada,
2) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta, i
3) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su koordinatori ili kontakt osobe Erazmus+ projekata – Кljučna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta.

Plan je da se nastavnici i saradnici koji su autori indeksiranog naučnog rada nagrade sa ukupnim fondom do 50.000 КM, dok je fond za nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučnog istraživačkog projekta do 14.000 КM. Nastavnici i saradnici koji su koordinatori ili kontakt osove Erazmus+ projekata – Кljučna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta, biće nagrađeni sa novčanim fondom do 6.000 КM.

Кonkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Univerziteta (www.unibl.org), gdje se nalaze i sve dodatne informacije o ovom konkurus.

Zainteresovani kandidati mogu predati svoju prijavu, putem pošte na sljedeću adresu: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.

Prijem dokumentacije i bodovanje kandidata vršiće Кomisija za dodjelu priznanja i nagrada Univerziteta.

(Visited 188 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments