Likovni konkurs “Svijet bez otpada”

25 okt
Rok prijave 13.11.2023

Za studente akademija likovnih umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Pokažite nam svoju viziju svijeta bez otpada, ponovno zamišljene stvarnosti u kojoj konzumerizam nije kralj!

Pozivamo sve studente i studentice akademija likovnih umjetnosti iz Bosne i Hercegovine da se prijave na Likovni konkurs “Svijet bez otpada” i pokažu svoju viziju budućnosti koja se ne troši na otpad.

Sadašnji “uzmi-napravi-potroši” obrazac ekonomskog i društvenog ponašanja rezultira doslovnim gomilama komunalnog i industrijskog otpada. Sve što konzumiramo ima otpadni otisak – i ako se njime ne upravlja pravilno – ili ga se ne eliminiše – ovaj otpad završava u našim rijekama, šumama, pa čak i našim ćelijama, kao mikroplastika.

Kako u vašoj mašti izgleda budućnost bez otpada? Kako ćemo se povezati sa svijetom prirode i našim zajednicama da promijenimo našu sadašnjost i očistimo je od otpada? Kako promijeniti obrasce ponašanja kako bismo konzumirali promišljenije prema našem zdravlju i zdravlju planete? Recite nam slikom ili crtežom!

Pravila likovnog takmičenja

Takmičenje je otvoreno za sve studente i studentice akademija likovnih umjetnosti u Bosni i Hercegovini (Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, Akademija likovnih umjetnosti Trebinje, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija likovnih umjetnosti Široki Brijeg). Kako bi sudjelovali u takmičenju, sudionici se pozivaju da ispune online obrazac za prijavu (koji sadrži ime, datum rođenja, kontakt podatke,  prostor za dostavljanje dokaza o statusu studenta i kratko narativno objašnjenje koncepta rada) i predaju likovni rad koji je inspirisan temom takmičenja, do 15. novembra 2023. u 17:00 sati. Svakako potičemo podnošenje prijava prije isteka ovog roka. Radovi na papiru ili drugom fizičkom materijalu trebaju biti najmanje A4 formata (21 x 29,7 cm) i ne veći od A0 formata (84,1 x 118,9 cm). Mogu se dostaviti, zajedno s imenom aplikanta, lično ili poštom na sljedeću adresu:

UN House Sarajevo
Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
s naznakom “Za likovno takmičenje ‘Svijet bez otpada’ ”

Prihvaćeni će biti i digitalni crteži (min. rezolucija od 300 dpi) u formatu datoteke .jpg ili .png u sljedećem rasponu:

  • A4: 29,7 x 21,0 cm ili 3508 x 2480 piksela;
  • A0: 118,9 x 84,1 cm ili 4961 x 3508 piksela.

Digitalne crteže s ostalim potrebnim podacima možete poslati putem online prijavnice. Ako prilog premašuje 16 MB, pošaljite ga putem servisa za prijenos datoteka kao što je WeTransfer ili Google Drive u odgovarajućem polju online obrasca za prijavu. Dopuštena su do tri rada po sudioniku. Prihvatljive su i grupne prijave. Sve prijave moraju biti originalne. Dopušteni su svi mediji za crtanje.

UNDP zadržava pravo diskvalificirati svaku prijavu koja je neprikladna ili nije u skladu s duhom konkursa. Radovi moraju biti prikladni za emitovanje, javno prikazivanje, objavu ili online korištenje od strane UNDP-a za publiku svih dobnih grupa.

Nagrade

Prijave će ocijeniti komisija UNDP-a, koja će odabrati do 10 pobjednika/pobjednica na osnovu sljedećih kriterija:

Nadahnjujuće i uvjerljive vizije koje pozivaju na akciju prema svijetu bez otpada Maksimalan broj bodova: 20
Vizuelni identitet, estetika i ispunjenje tematskih zahtjeva Maksimalan broj bodova: 20
Originalnost i inovativnost rada Maksimalan broj bodova: 10

Prva tri mjesta bit će nagrađena profesionalnim grafičkim tabletom više klase sa pametnom olovkom koji pomaže umjetnicima, dizajnerima, programerima video igara, fotografima i videografima da svoje kreativne vizije zabilježe na ekranu.

Pobjednici i pobjednice od 4. do 10. mjesta bit će nagrađeni sa profesionalnim grafičkim tabletom sa pametnom olovkom srednje klase.

Pobjednički radovi bit će objavljeni na web stranici UNDP-a u BiH s imenima autora/autorica, a autori/autorice će biti obaviješteni e-mailom o rezultatima takmičenja do 20. novembra 2023. godine. Svi upiti o takmičenju mogu se poslati na e-mail [email protected] s naslovom koji se odnosi na takmičenje „Svijet bez otpada“ do 13. novembra 2023. godine u 17 sati.

Privatnost podataka i prava intelektualnog vlasništva

Prilikom prijavljivanja na takmičenje tražimo od vas lične podatke kao što su ime, dob, država prebivališta i e-mail adresa. Davanjem svojih podataka prihvaćate UNDP-ovu Politiku zaštite ličnih podataka i privatnosti, koja daje više detalja o tome kako će se vaši podaci koristiti i štititi. Potvrđujete da ste vlasnik rada koji dostavljate na konkurs i da niti jedna treća strana nema nikakva prava ili potraživanja na vaš rad. Autorsko pravo na bilo koju prijavu ostaje vaše vlasništvo, ali sudjelovanjem u takmičenju dajete UNDP-u, njegovim opunomoćenicima, nositeljima licence i izvršiocima neisključivu, besplatnu, neopozivu, prenosivu, podlicenciranu, trajnu, svjetsku licencu za korištenje, uređivanje, prilagođavanje, modificiranje, pohranjivanje, kopiranje, reproduciranje, javno prikazivanje, distribuiranje, objavljivanje i širenje vaše aplikacije, u komunikacijske svrhe UNDP-a. Prihvaćate i slažete se da UNDP nije obvezan koristiti bilo koji materijal za čiju ste upotrebu UNDP-u ovime dodijelili pravo. UNDP će vam pripisati vaše ime, dob i/ili državu kad god je to moguće kada koristi vaše materijale.

Sudjelovanjem pristajete na oslobađanje i zaštitu od odgovornosti UNDP, njegove ovlaštenike, nositelje licence, izvršioce, predstavnike, komisiju, donatore, partnere i bilo koju stranu povezanoj sa razvojem ili administracijom takmičenja, od bilo kojeg i svih odgovornost u vezi s takmičenjem ili bilo kojim aktivnostima povezanim s prijavom, uključujući, bez ograničenja, pravne zahtjeve, troškove, ozljede, gubitke ili štete, zahtjeve ili radnje bilo koje vrste.

(Visited 20 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments