Konkurs za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija lica sa invaliditetom sa sjedištem u Republici Srpskoj u 2020. godini

2 dec

Ministarstvo porodice, omladine i sporta će, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za finansiranje nosilaca razvoja sporta Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 17/10) i Metodologijom upravljanja grantovima za programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Republike Srpske, a na osnovu kriterijuma utvrđenim ovim konkursom, sufinansirati aktivnosti sportskih organizacija lica sa sjedištem u Republici Srpskoj sa budžetske pozicije 415200 – Tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj.

Dokumentacija:

Konkurs za sufinansiranje sportskih organizacija lica sa invaliditetom 2020
Obrazac 7
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3

(Visited 25 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments