Konkurs za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini

27 okt

Na osnovu člana 9. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Ilidža (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 43/23), općinski načelnik Općine Ilidža na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade raspisuje

K O N K U R S

za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2023/2024. godini koji su ostvarili odličan uspjeh u prethodnoj školskoj /akademskoj godini

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće kriterije i to:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
c) da su prvi put upisani kao redovni učenici javnih ustanova srednjih škola i redovni

studenti fakulteta/akademija (javne visokoškolske ustanove) članica Univerziteta u Sarajevu, redovni studenti javnih visokoškolskih ustanova koji ne postoje na Univerzitetu Sarajevo, a nalaze se na području Bosne i Hercegovine ili redovni učenici privatnih srednjih škola i redovni studenti privatnih visokoškolskih ustanova  na području Kantona Sarajevo koji su na osnovu ostvarenih rezultata u znanju stekli pravo na stipendiranje školarine u iznosu od 100%;

d.1.)  učenici prvog razreda srednjih škola koji su od šestog do devetog razreda osnovne škole imali najmanju prosječnu ocjenu  4,90 i  primjerno vladanje;
d.2.)  učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola i studenti visokoškolskih ustanova koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2022/2023.) ostvarili sljedeći opći uspjeh:

1. učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,90 i primjernim vladanjem;
2. redovni studenti prve godine fakulteta/akademija sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,90 i primjerenim vladanjem u završnom razredu srednje škole,
3. redovni studenti (I i II ciklus studija) fakulteta grupacije tehničkih i medicinskih nauka sa prosječnom ocjenom najmanje 7,50 i ostalih fakulteta/akademija, sa prosječnom ocjenom najmanje 8,50;

e) da nisu obnovili prethodnu godinu studija;
f) da po istom osnovu nisu ostvarili stipendiju od nekog drugog organa, institucije, javnog preduzeća ili fondacije.

Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2023/2024. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Uz ispunjenu prijavu na konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba) kandidati trebaju dostaviti slijedeće

1. Uvjerenje o državljanstvu BiH;
2. Prijavu mjesta prebivališta;
3. Potvrdu o upisu u školsku/akademsku 2023/2024. godinu kao redovan učenik-student;
4. a) Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena od šestog do devetog razreda osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole,
4. b) dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u školskoj 2022/2023. godini za učenike drugog, trećeg, četvrtog razreda srednje škole i studente prve godine studija,
4. c) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2022/2023. godini za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija,
4. d) dokaz da je kandidat na osnovu ostvarenih rezultata u znanju stekao pravo na stipendiranje školarine u iznosu od 100% u školskoj/akademskoj 2023/24. godini (za učenike privatnih srednjih škola i redovne studente privatnih visokoškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo);
5. Broj tekućeg računa učenika-studenta, odnosno roditelja/staratelja ukoliko je učenik maloljetan, na koji će se vršiti uplata stipendije.

Svi dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Dokumenti dostavljeni uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u Cenar za pružanje usluga građanima  Općine Ilidža ili putem pošte na adresu: Općina Ilidža, Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Općine Ilidža (kontakt telefoni: 033/775-718, 033/775 720 i 033/775-723).

(Visited 1.379 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments