Konkurs za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja općine Ilijaš za školsku/akademsku 2023/2024. godinu

12 jan
Rok prijave 25.01.2024

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji ostvaruju vrhunske sportske razultate, koji imaju prebivalište na području općine Ilijaš, a koji ispunajvaju sljedeće opće uslove:

– da je državljanin BiH;
– da ima prebivalište na području općine Ilijaš najmanje 3 (tri) godine prije objave Konkursa;
– da ima navršenih 7 (sedam) godina;
– da je takmičar u kontinuitetu najmanje 3 (tri) godine;
– da je član kluba koji je prijavljen u matičnom Sportskom savezu Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za dodjelu stipendija uspješnim sportistima sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa predaju se na šalteru Općine Ilijaš, adresa 126. Ilijaške brigade 6, sa naznakom “Prijava za sportske stipendije – Ne otvarati”. Dokumenti dostavljeni uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 25.01.2023. godine do 16:00 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konačna lista kandidata koji su dobili stipendiju bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ilijaš.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općina Ilijaš (soba 31) ili na telefon 033 580 691.

Cjelokupni tekst Konkursa i prijavni obrazac možete preuzeti ovdje:

https://www.ilijas.ba/index.php/javni-pozivi/konkurs-za-stipendiranje-ucenika-i-studenata-sportista-na-podrucju-opcine-ilijas-za-skolsku-akademsku-2023-2024-godinu

(Visited 12 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments