Konkurs za stipendije: Bh. kompanija će stipendirati studente ova tri fakulteta

19 sep
Rok prijave 15.10.2023

Pravo na prijavu imaju redovni i vanredni studenti koji se školuju na odsjecima Veterinarskog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta, upisani u akademskoj 2023/24. godini.

Kandidati koji žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi putem pošte slanjem prijave na adresu MADI d.o.o. Tešanj, Poslovna zona Vila 16 – 74260 Tešanj, ili apliciranjem na mail: [email protected].

Krajnji rok za apliciranje je 15.10.2023. godine do 16:00 sati.

Uslovi za dodjelu stipendije:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • redovno ili vanredno upisani studenti, Veterinarskog fakulteta, Mašinskog fakulteta ili Elektrotehničkog fakulteta:
  prve, druge ili treće godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 3 godine);
 • prve, druge, treće ili četvrte godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 4 godine);
 • prve i druge godine diplomskog/master studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji master studij traje do 2 godine);
 • prve, druge, treće, četvrte i pete godine integrisanog studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji integrisani studij traje 5 godina);

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, s kandidatima koji uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obavit će se intervju. Kandidati su na intervju dužni ponijeti sljedeće dokumente:

 • ličnu kartu,
 • potvrdu o prebivalištu i
 • indeks

Izabrani kandidati za stipendiranje dužni su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • kopiju l.k. i kopiju prijave mjesta boravka
 • potvrdu o studiranju
 • uvjerenje o položenim ispitima u toku studija

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat se obavezuje na volonterske aktivnosti za vrijeme studiranja, u sklopu aktivnosti MADI d.o.o. Tešanj, kao i na obavezno zasnivanje radnog odnosa u društvu MADI d.o.o. Tešanj, a nakon završenog školovanja.

Više informacija o volonterskim aktivnostima i o uslovima zasnivanja radnog odnosa, kandidati će dobiti prilikom intervjua.

MADI d.o.o. Tešanj zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta, usmjerenje na fakultetu, kao i druge okolnosti.

(Visited 29 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments