Konkurs za pripravnike u PU Sveznalice

22 apr
Rok prijave 06.05.2019

Privatna predškolska ustanova “Sveznalice” u Banjaluci raspisuje poziv za prijem pripravnika – Diplomirani vaspitač/vaspitačica predškolske djece

OPIS RADNOG MJESTA – I Diplomirani vaspitač predškolske djece, VSS, pripravnik .……… 4 izvršioca

II Opis poslova:

Pripravnik obavlja poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja uslova za polaganje stručnog ispita. Pripravnik zasniva radni odnos na period od jedne godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

III OPŠTI USLOVI

 1. Da je državljanin BiH,
 2. Da je stariji od 18 godina,
 3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

IV POSEBNI USLOVI

 1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
 2. Da prvi put zasniva radni odnos,
 3. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice.

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti na adresu Bulevar Stepe Stepanović 185A, 78 000 Banja Luka – dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

 1. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
 4. Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja
 5. Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice – Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 6. Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne (1) godine nakon stečene visoke stručne spreme – ovjerena kopija radne knjižice, ne starija od 15 dana ( naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o stručnoj spremi, zaposlenju, stažu) i potvrda PIO/MIO da nije registrovan u podacima matične evidencije, ne starije od 15 dana,
 7. Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Rok za prijave: 06.05.2019.

Više informacija ovdje.

(Visited 276 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević