Konkurs za poziciju programskog koordinatora

31 maj
Rok prijave 23.06.2024

Za potrebe ureda u Sarajevu, MFS-EMMAUS / Centar za sigurni internet angažuje dvije (2) osobe sa neophodnim iskustvom na poziciju Programski koordinator.

Glavni zadaci i odgovornosti:

Osnovna odgovornost programskog koordinatora je realizacija svih aktivnosti u sklopu programa koje realizuje MFS-EMMAUS (Ured Sarajevo), uključujući:

.      koordinira programskim aktivnostima iz oblasti djelovanja za koju je angažovan/a, uključujući sve projektne aktivnosti u sklopu definisane programske oblasti;

.      koordinira aktivnostima po projektima sukladno projektnim dokumentima i predviđenim budžetima;

.      učestvuje, asistira i daje ideje iz svog djelokruga pri sačinjavanju projektnih prijedloga;

.      redovno i odgovorno sačinjava i dostavlja mjesečne, periodične i finalne izvještaje prema donatorima, uključujući izvještaje po potrebi prema partnerima i drugim interesnim stranama;

.      koordinira, prati, savjetuje i nadzire rad asistenata na projektu, te angažiranih eksternih stručnjaka/konsultanata i drugog, povremeno angažiranog osoblja;

.      planira i realizira projektne aktivnosti u koordinaciji sa rukovodiocem ureda i drugim programskim i uredskim osobljem;

.      upravlja projektnim budžetima, planira i nadgleda potrošnju, te planira budžetske realokacije radi poboljšanja efikasnosti utroška sredstava;

.      vrši monitoring i evaluciju projektnih aktivnosti, praćenje rizika i predlaže korektivne mjere u cilju povećanja učinka;

.      razvija partnerske odnose i saradnju sa institucijama na svim nivoima upravljanja, organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i ostalim akterima na realizaciji programskih aktivnosti;

.      učestvuje u izradi godišnjih programa rada u skladu sa programom Udruženja, te prati provođenje istog i redovno izvještava rukovodiocu i/ili direktoru o rezultatima;

.      organizira i realizira promotivne aktivnosti i događaje u zemlji i inostranstvu, uključujući dizajniranje i realizaciju informativnih kampanja, press konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova i drugih sličnih
događaja/aktivnosti;

.      odgovorno predstavlja i vrši promociju projekata, programa, aktivnosti i djelovanja Udruženja u BiH i na međunarodnoj sceni, uključujući gostovanja u medijima i izjave za javnost;

.      učestvuje u izradi programa rada organizacionih jedinica, izradi individualnih programa rada sa specifičnim kategorijama korisnika, izradi korespondentnih instrumenata i obrazaca za lakše i funkcionalnije djelovanje organizacionih jedinica, ali i Udruženja u cjelini;

.      izvršava sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i
direktora Udruženja.

Kvalifikacije:

.      VSS;

.      državljanstvo Bosne i Hercegovine;

.      odlično poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru;

.      odlična pismenost na B/H/S jezicima;

.      minimalno 2 godine radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima;

.      samostalnost u radu, sposobnost donošenja odluka i upravljanja pripremom, implementacijom i evaluacijom aktivnosti;

.      razvijene organizacijske i komunikacijske sposobnosti;

.      poznavanje rada na računaru (MS Office paket);

.      poželjno posjedovanje vozačke dozvole (B kategorije).

Radni odnos se zaključuje na određeni period po osnovu ugovora o radu na mjesečnoj osnovi, uključujujući probni period.

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave svoju prijavu na <mailto:[email protected][email protected] ili na adresu ureda u Sarajevu (Paromlinska 10) najkasnije do 23.06.2024. godine na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, što uključuje:

.      motivaciono pismo;

.      biografiju/CV (maksimalno tri stranice), koja obavezno sadrži imena i kontakt detalje tri (3) prethodna poslodavca i/ili pretpostavljena lica koja će biti kontaktirana radi reference o prethodnom radu i iskustvu na sličnim poslovima.

Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za moguća pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona 033 263 385.

(Visited 190 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments