Konkurs za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola i studente

15 sep
Rok prijave 20.09.2021

Otvoren je konkurs za dodjelu stipendija Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” za učenike srednjih škola i studente u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini.

  • Prijave kandidata koji su u školskoj 2020/2021. godini primali stipendiju, a nisu ispunili obaveze volonterskog rada prihvaćene potpisanim ugovorom, neće se uzimati u razmatranje.
  • Prijave kandidata iz kategorija B, C i D kod kojih je prosjek primanja po članu domaćinstva 350 KM i više neće se uzimati u razmatranje. Datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima sa otisak pečata pošte. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i biće vraćene na adresu aplikanta.

Konkurs, obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija korisnicima u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini kao i izjave možeš preuzeti na linku.

Prijave   

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”, Dobojska 4, 71000 Sarajevo

s naznakom “Prijava na konkurs – ne otvaraj” i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

A (student/učenik iz porodica ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata),

B (učenik/student – osoba sa invaliditetom),

C (talentovani učenik/student),

D (učenik/student u stanju socijalne potrebe).

Konkurs za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 20.9.2021. godine, a za studente do 11.10.2021. godine.

Više informacija o konkursu i prijava pronađi na linku.

(Visited 849 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments