Konkurs Udruženja “Spajalica” za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija u ak. 2018/19. godini

18 jan
Rok prijave 24.01.2019

Upravni odbor Udruženja “Spajalica” raspisuje konkurs za dodjelu deset stipendija. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018/19. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2018. godine do 31. juli 2019. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

OPĆI KRITERIJI:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • prvi put redovno upisan u akademsku 2017/18. godinu po Bolonjskom procesu.

POSEBNI KRITERIJI:

 • materijalno stanje – socijalni status;
 • da nije redovno samofinansirajući student;
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
 • iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije.

Svi zainteresirani kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, trebaju detaljno popuniti online prijavni obrazac, koji se nalazi na oficijelnoj web stranici Udruženja.

Svi podaci koje kandidat unosi prilikom apliciranja moraju biti tačni i isključivo vezani za tog kandidata, jer će sve navedeno u obrascu naknadno morati dokazati validnim dokumentima, u protivnom gubi pravo na stipendiju.

Komisija će nakon isteka roka za prijavu, prema informacijama sa prijavnih obrasaca rangirati kandidate i objaviti preliminarnu listu stipendista u roku do 2 (dva) dana od dana zatvaranja konkursa.

Studenti koji prema preliminarnoj listi budu predloženi za stipendiste Udruženja, bit će dužni u roku od 10 (deset) dana od dana objave prelimarne liste, da dostave na adresu Udruženja, isključivo putem pošte, svu potrebnu dokumentaciju koja se traži u nastavku teksta.

Ukoliko predloženi studenti ne dostave potrebnu dokumentaciju u navedenom roku gube pravo na stipendiju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava prebivališta (IDDEEA) i ovjerena fotokopija lične karte,
 2. Uvjerenje o redovnom školovanju,
 3. Uvjerenje o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 4. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,
 5. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima svih članova porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se vide podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja ili pak srodstvu sa osiguranikom),
 6. Dokazi o ostalim članovima koji se nalaze na kućnoj listi (brat / sestra: učenik, uvjerenje iz matične škole; brat / sestra: student, uvjerenje sa matičnog fakulteta i sl.),
 7. Dokazi o statusu užih članova porodice (poginuli, RVI, civilne žrtve rata),
 8. Ovjerenu izjavu kandidata da ne koristi drugu stipendiju,
 9. Dvije originalne fotografije 3,5 x 4,5 cm.

Prijavni obrazac i više informacija možete pronaći ovdje.

(Visited 382 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Hocu.ba praksa