Konkurs Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu

7 okt
Rok prijave 11.10.2020

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18 – prečišćeni tekst) i člana 7. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu, broj 02/1-04-16022-2/20 od 15.09.2020.godine, a u vezi sa članom 15. Odluke o uslovima i kriterijima za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 13/20) Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu 

 

I
Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu na potrošačkoj jedinici 32010002 – „Tjelesna kultura i sport“, planirana na ekonomskom kodu 614200 – Tekući transferi pojedincima u iznosu od 60.000,00 (slovima: šezdesethiljada i 00/100 KM).

 

II
Pravo i uslovi za dodjelu stipendije 

(1) Pravo na dodjelu stipendije ima:
     a) sportista koji je ostvario zapažene ili perspektivne sportske
rezultate ili sportske rezultate specijalne olimpijade,
    b) sportista- učenik.
(2) Sportista mora ispunjavati sljedeće opće uslove za dodjelu stipendije:
     a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
     b) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
     c) da je član reprezentacije Bosne i Hercegovine,
     d) da je aktivni član sportske organizacije i registrovan u skladu sa
pravilima određene grane sporta,
     e) da je u takmičarskoj sezoni 2019/2020 u kolektivnim sportovima,
odnosno u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine u individualnim
sportovima, ostvario zapažene, perspektivne ili sportske rezultate specijalne olimpijade,
(3) Sportista-učenik mora ispunjavati sljedeće opće uslove za dodjelu stipendije:
     a) da je u školskoj godini 2019/2020 bio učenik u nekoj od školskih ustanova
na području Tuzlanskog kantona,
     b) da je u školskoj godini 2019/2020 ostvario školske sportske rezultate,
     c) da je u školskoj godini 2019/2020 ostvario školski uspjeh najmanje „vrlodobar“.
(4) Pravo na dodjelu stipendije nemaju:
     a) lica koja se takmiče u kategoriji mlađoj od 14 godina, osim ako se radi o sportisti-učeniku,
     b) lica koja u okviru sportske organizacije obavljaju funkciju trenera ili drugog stručnog lica,
     c) lica koja imaju potpisan profesionalni ugovor sa određenom sportskom organizacijom,
     d) lica kojima je izrečena pravosnažna mjera zabrane takmičenja od strane evropske i svjetske sportske federacije,
     e) lica kojima je izrečena pravosnažna kazna zbog kršenja antidoping pravila.

III
(Kriteriji za bodovanje)

(1) Kriteriji za bodovanje i rangiranje za dodjelu stipendije za sportistu su:
     a) učešće na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama,
     b) učešće na zvaničnim svjetskim ili evropskim seniorskim i juniorskim
prvenstvima u olimpijskim ili paraolipijskim sportovima, odnosno sportovima
pridruženim Međunarodnom olimpijskom i paraolimpijskom komitetu čije su
krovne asocijacije članice Međunarodne sportske federacije – SportAccord – GAISF,
     c) osvojene medalje sa zvaničnog svjetskog ili evropskog prvenstva u kategoriji
mlađi seniori, juniori i kadeti u olimpijskim ili paraolipijskim sportovima,
odnosno sportovima pridruženim Međunarodnom olimpijskom i paraolimpijskom
komitetu čije su krovne asocijacije članice Međunarodne
sportske federacije – SportAccord – GAISF,
    d) osvojene medalje na zvaničnim mediteranskim igrama,
    e) osvojene medalje na zvaničnim balkanskim prvenstvima u seniorskoj i juniorskoj kategoriji,
     f) ostvareni zapaženi ili perspektivni sportski rezultati u kolektivnim
sportovima na zvaničnim državnim takmičenjima (najviši rang), organiziranim
od strane nacionalnih granskih sportskih saveza (prvenstvo ili KUP BiH) i
članstvo u selekciji Bosne i Hercegovine u periodu ostvarenog rezultata,
    g) osvojene medalje na olimpijskim igrama, svjetskim i
evropskim prvenstvima Specijalne olimpijade.
(2) Kriteriji za bodovanje i rangiranje za dodjelu stipendije za sportistu – učenika su:
      a) rezultati postignuti na školskim takmičenjima organizovanim na nivou Kantona,

      b) rezultati postignuti na školskim takmičenjima organizovanim na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

IV-V
Ostatak Konkursa i potrebne dokumente pogledati na web stranici Ministarstva.

(Visited 118 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments