Konkurs Islamske zajednice u BiH za dodjelu stipendija u šk./ak. 2022/23. godini iz Fonda Bejtu-l-mal

28 okt

Na  osnovu  člana 2. i člana 5. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima / studentima i Odluke Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini  –  Ured za društvenu brigu raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija u 
školskoj/akademskoj 2022/23.  godini iz Fonda Bejtu-l-mal

 1. Za studente – 120 stipendija
 2. Za učenike srednjih škola – 50 stipendija
 3. Za učenike i studente sa poteškoćama u razvoju – 30 stipendija

Pravo na konkurs imaju:

I

 1. svi redovni učenici i studenti u Bosni i Hercegovini
 2. učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu
 3. učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi najmanje 4,50
 4. studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini
 5. učenici i studenti sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija

II

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2022/23. godinu počevši od 01. septembra 2022. do 01. oktobra 2023. godine u mjesečnom iznosu od po:

 1. 100,00 KM  za učenike srednjih škola (deset mjesečnih rata )
 2. 100,00 KM  za  studente prvog ciklusa studija (dvanaest mjesečnih rata)

III

I    OPĆI  KRITERIJI:

 • da je redovan  učenik  jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH  ili  učenik  neke od ostalih srednjih škola u BiH;
 • da je student na jednoj od visoko-školskih ustanova  koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;
 • da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;
 • da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena ;
 • da posjeduje dokumentaciju o socioekonomskom statusu porodice;
 • da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;
 • da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.

IV

Komisija za razmatranje molbi i dodjelu stipendija će utvrditi broj stipendija a na prijedlog rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema slijedećem:

 • Stipendije prema socijalnom statusu
 • Stipendije prema uspjehu
 • Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama
II   POTREBNA  DOKUMENTACIJA

a) Opća

 1. Zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti sa  www. Islamskazajednica.ba)
 2. Uvjerenje o državljanstvu/ rodni list – kopija
 3. Uvjerenje o redovnom upisu u školsku /akademsku  2022 / 23. godinu – orginal
 4. Kopiju svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi  (za učenike prvog razreda srednje)
 5. Kopiju svjedočanstva  i diplome završnog razreda srednje škole (za studente prve godine studija)
 6. Kopiju indexa  prve i druge stranice (svi studenti)
 7. Uvjerenje o prosjeku ocjena iz predhodne akademske godine
 8. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
 9. Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista  nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje i ovjerava u općini);
 10. Pismena izjava  kandidata kojom se daje saglasnost  Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa  na elektronskim i printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje i ovjerava u općini)
b)  Dokumentacija koja se boduje
 1. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita;
 2. Dokaz o posebnim priznanjima i uspjesima prilikom školovanja i pohađanja mektebske nastave za proteklu godinu;
 3. Dokazi  o ukupnim mjesečnim prihodima / primanjima  za punoljetne članove porodičnog domaćinstva  po osnovu : radnog odnosa – zadnja platna lista, penzije – zadnji ček penzije, invaliditeta – ček invalidnine, nezaposlenosti – potvrda sa biroa ili poreske uprave za osobe koje nisu na birou.
 4. Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini)
 5. Dokaz o ličnom invaliditetu – rješenje o invaliditetu (ovjerena kopija )
 6. Dokaz o redovnom školovanju učenika / studenata u porodici ( ovjerena kopija )
III  POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČENIKE I STUDENTE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
 1. Potvrda o upisu školske 2022/23 godine
 2. Rješenje/uvjerenje  o invaliditetu
 3. Izjava da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica

V

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 17. novembar 2022. godine.

VI

Rezultati Konkursa će biti objavljeni  početkom januara 2023. godine na internet stranici Islamske zajednice, radiju Bir i Islamskim informativnim novinama Preporod.

VII

Nepotpuni zahtjevi I neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje

VIII

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Ured za društvenu brigu

Kovači br. 36
71000 Sarajevo
(Visited 115 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments