Konkurs Fondacije Hastor za dodjelu stipendija nadarenim studentima/cama za akademsku 2023/2024. godinu

22 okt
Rok prijave 29.10.2023

Konkurs je otvoren za sve redovne studente i studentice koji se školuju na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini s ostvarenom prosječnom ocjenom iznad 8.0.

Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima ili studenticama upisanim prvi put u akademskoj 2023/2024. godini.

Pravo na prijavu imaju redovni ili redovne studenti ili studentice koji ili koje se školuju na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Kandidati ili kandidatkinje koji ili koje žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem on-line prijave na web-stranici Fondacije Hastor .

Krajnji rok za apliciranje je 29.10.2023. godine do 16:30 sati.

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE:

 • da je kandidat ili kandidatkinja državljanin ili državljanka Bosne i Hercegovine;
 • da je kandidat ili kandidatkinja redovno upisan ili upisana student ili studentica druge i treće godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente ili studentice čiji dodiplomski/bachelor studij traje 3 godine);
 • da je kandidat ili kandidatkinja redovno upisan ili upisana student ili studentica druge, treće i četvrte godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente ili studentice čiji dodiplomski/bachelor studij traje 4 godine);
 • da je kandidat ili kandidatkinja redovno upisan ili pisana student ili studentica prve godine diplomskog/master studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente ili studentice čiji master studij traje 2 ili više godina);
 • redovno upisani studenti ili studentice druge, treće i četvrte godine integrisanog studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji integrisani studij traje 5 godina);
 • redovno upisani studenti ili studentice druge, treće, četvrte i pete godine integrisanog studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji integrisani studij traje 6 godina);
 • da kandidat ili kandidatkinja nije ponavljao ili ponavljala godinu tokom prethodnog studiranja;
 • da kandidat ili kandidatkinja nije sudski kažnjavan ili kažnjavana;
 • da kandidat ili kandidatkinja nije stariji ili starija od 24 godine;
 • da kandidat ili kandidatkinja nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije ili da je spreman ili spremna odreći se iste u slučaju pozitivnog selekcijskog ishoda po ovom konkursu;
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.0 i više (3.5 ili više)

Za sve kandidate ili kandidatkinje koji ili koje zadovolje prvu fazu konkursne procedure i ostvare dovoljan broj bodova organizuje se usmeni intervju kako bi se provjerile informacije navedene u prijavi. Dokumentacija koja se dostavlja prije prvog intervjua je:

 • kopija lične karte;
 • kopija indeksa;
 • uvjerenje o položenim ispitima u toku studija;
 • kućna lista;
 • potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kuénoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu);
 • za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje ili poreske uprave za lica koja nisu na evidenciji biroa za zapošljavanje.

Za kandidate ili kandidatkinje koji ili koje nakon prvog intervjua ostvare dovoljan broj bodova organizuje se završni intervju. Izabrani ili izabrane kandidati ili kandidatkinje dužni ili dužne su prije završnog intervjua i potpisivanja Ugovora o stipendiranju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • uvjerenje o nekažnjavanju;
 • kopiju prijavnice mjesta boravka;
 • potvrdu o redovnom studiranju;
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat ili kandidatkinja se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor se ne mora nužno obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Više informacija o volonterskim aktivnostima i misiji Fondacije Hastor možete pronaći na našoj web-stranici.

Fondacija Hastor ipravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta, usmjerenje na fakultetu, kao i druge okolnosti.

U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail s jasnim upitom na [email protected] ili pozovite na broj 033/774-789.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

(Visited 225 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments