Javni poziv za učešće u impakt inkubatoru poslovnih ideja grad Tuzla

26 okt
Rok prijave 05.11.2023

Želiš ojačati vlastite poduzetničke vještine?

Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?

Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?

Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?

Upoznati se i umrežiti sa drugim poduzetnicima?

 Prijavi se!

Rok za prijave je 5.11.2023. godine!

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Grada Tuzla, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima.
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

  • Fizičko lice sa prijavljenim mjestom prebivališta na području Grada Tuzla.
  • Vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Tuzla koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave Javnog poziva, a koji su zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Grada Tuzla u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubatorposlovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici https://www.tuzla.ba ili lično u šalter sali Grada Tuzla.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a  [email protected]
  3. Online prijavom, uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, ulica ZAVNOBiH-a br.11., na telefon 035 307 387  ili pak putem e-mail-a [email protected] ili na broj telefona: 033 207 812, kao i e-mail-a [email protected].

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija IMPAKT i Grad Tuzla organizirati će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 24.10.2023. godine, u 15,00 sati, u Sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla (zgrada “Grafičar”, u ulici Turalibegova broj 24) u sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzlate se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani prisustvuju prezentaciji Javnog poziva.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments