Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa

14 mar

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa.

Za Ovu namjenu izdvojen je rekordan budžet od 4.300.000 KM u svrhu podrške programima nauke na području Kantona Sarajevo.

Programi za koje se izdvajaju sredstva su jačanja naučne infrastrukture u iznosu 3.400.000 KM, jačanje publicističkih djelatnosti i kapaciteta za internacionalizaciju u iznosu od 180.000 KM, programi sufinansiranja organizacije međunarodnih konferencija i događaja na području KS u iznosu od 120.000 KM i program jačanja kapaciteta za apliciranje na istraživačke EU fondove u iznosu od 100.000 KM. Posebno je važno naglasiti da Javni poziv ove godine poseban, između ostaloga, fokus stavlja na sufinansiranje naučnoistraživačkih/ umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata čiji su nosioci mladi naučnici i istraživači, kao i na sufinansiranje troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof.dr. Adna Mesihović naglasila je značaj Javnog poziva jer pruža mogućnost naučnoj i akademskoj zajednici, istraživačima, umjetnicima, studentima, visokoškolskim institucijama i organizacijama da dobiju podršku i finansijska sredstva za svoje projekte, što doprinosi širenju znanja, inovacija i kreativnosti. Kroz javni poziv otvara se prostor za promociju novih ideja, istraživačkih poduhvata, naučnih i umjetničkih dostignuća, te se potiče saradnja među različitim sektorima i akterima

(Visited 105 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments