Javni poziv za psihologa u pružanju psihosocijalne podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke

16 nov
Rok prijave 18.11.2019

Udruženje „Think Pink – Zajedno smo jedno“ u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) realizuje projekat „Program osnaživanja zdravlja žena“ na području Općine Centar Sarajevo. Programom je planirano kontinuirano održavanje Grupa za psihosocijalnu podrške za žene oboljele od karcinoma dojke i individualan rad stručnjaka/inje sa ženama oboljelim od karcinoma dojke i/ili članovima porodice tokom osam mjeseci.

Za potrebe realizacije kontinuiranih sesija psihosocijalne podrške za žene oboljele od karcinoma dojke i individualan rad žena oboljelih od karcinoma dojke i psihologa, udruženje „Think Pink – Zajedno smo jedno“ raspisuje:

JAVNI POZIV

za psihologa u pružanju psihosocijalne podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke

 1. Održavanje kontinuiranih grupa za psihosocijalnu podršku i individualan rad psihologa sa ženama oboljelim od karcinoma dojke – 1 psiholog
 • Grupe za psihosocijalnu podršku će se održavati 2 puta sedmično, tokom osam mjeseci (novembar 2019 – juni 2020), u trajanju od 1h30
 • Ukupan broj sesija tokom 8 mjeseci: 64
 • Individualan rad sa ženama oboljelim od karcinoma dojke i članovima porodice: kontinuirano po potrebi

Na poziv se mogu prijaviti stručnjaci/kinje – psiholozi sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa ženama oboljelim od karcinoma dojke i pružanja psihosocijalne podrške kroz grupni i individualni rad sa preživjelima kroz različite faze procesa prolaska kroz ovu bolest.

Opći i posebni uslovi:

 • Državljanin/ka BiH
 • Psiholog
 • Minimalno 10 godina iskustva u provođenju grupa psihosocijalne podrške za žene oboljele od karcinoma dojke
 • Minimalno 10 godina iskustva u individualnom radu i pružanju usluga psihološke podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke i članovima njihovih porodica
 • Fleksibilnost u radu, visok stepen odgovornosti, profesionalan i etički pristup u provođenju grupa za psihosocijalnu podršku i individualnom radu sa ženama oboljelim od karcinoma dojke i članovima njihovih porodica

Opis posla

Psiholog/inja će biti zadužen/a za:

 • održavanje grupa za psihosocijalnu podršku za žene oboljele od karcinoma dojke prema Planu i programu provođenja Grupa za psihosocijalnu podršku
  individualan rad sa ženama oboljelim od karcinoma dojke i članovima porodice
  izradu Plana i programa Grupa za psihosocijalnu podršku u saradnji sa Projektnim timom
 • vođenje evidencije prisustva učesnica na Grupama za psihosocijalnu podršku
 • vođenje evidencije o individualnim sesijama sa ženama oboljelim od karcinoma dojke i članovima porodica
 • profesionalnu i korektnu komunikaciju i saradnju sa Projektnim timom udruženja „Think Pink – Zajedno smo jedno“
 • usmeno izvještavanje o radu Grupa za psihosocijalnu podršku na sedmičnom nivou
 • pismeno izvještavanje o provođenju Grupa za psihosocijalnu podršku jednom mjesečno, na kraju tekućeg mjeseca
 • pismeno izvještavanje o sesijama individualnog rada sa ženama oboljelim od karcinoma dojke i članovima porodica, jednom mjesečno, na kraju tekućeg mjeseca
  izrada Kumulativnog izvještaja o provedenim Grupama za psihosocijalnu podršku i sesijama individualnog rada sa ženama oboljelim od karcinoma dojke i članovima porodica, 10 (deset) dana po završetku aktivnosti

Potrebna dokumentacija

Prijava na Javni poziv za psihologa u pružanju psihosocijalne podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke sa motivacionim pismom koje sadrži i opis općih i posebnih uslova.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

(Visited 89 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments