Javni poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih

28 sep
Rok prijave 08.10.2023

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljnjem tekstu: Fondacija) poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.

Uz podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) i Freudenberg fondacije, Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih sa područja Tuzlanskog kantona.
Podrška se realizuje kroz projekat „Jačanje civilnog društva i demokratske kulture u TK“ koji ima cilj unaprijediti okruženje za podršku aktivnom civilnom društvu i društvenim inovacijama koje je usmjereno održivom, ekološkom i inkluzivnom razvoju Tuzlanskog kantona.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima mladih u ovom javnom pozivu iznosi
30.000,00 KM.
CILJEVI FONDA
– Osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja.
– Osnaživanje mladih na samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici.
– Osnažiti omladinski sektor kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih
organizacija.
KO MOŽE APLICIRATI?
– Registrovana udruženja mladih sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Zakon o mladima FBIH,
stav 2);
– Neformalne grupe mladih od najmanje 3 člana sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Zakon o mladima FBIH, stav 1).

ŠTA PODRŽAVAMO?
– Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno utiče na poboljšanje položaja mladih.
– Projekte koji promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su na volonterskom angažmanu aplikanata i promociji međusektoralne saradnje.
– Prednost će se dati projektima koji uključuju veći broj građana, posebno mladih, iz lokalne zajednice u realizaciju projekta.

Projekte koji su usmjereni na rješavanje konkretnog i prioritetnog problema u lokalnoj
zajednici ili zadovoljenje određene potrebe u zajednici.
– Projekte koji pokažu vidljivu saradnju i podršku lokalnih partnera u zajednici (posebno lokalnih vlasti, ali i poslovnih subjekata, udruženja, pojedinaca, javnih institucija itd.).

Poželjno je da aplikanti dostave potvrdu da će općina/grad i/ili drugi akteri sudjelovati u realizaciju projekta.
– Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 5 mjeseci.
– Projekti moraju biti implementirani u periodu od novembra do 20. aprila 2024. godine, bez mogućnosti produžetka za utrošak sredstava ili završetak projektnih aktivnosti.
– Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.
– Podržavamo projekte u kojima učešće aplikanata iznosi najmanje 50% od potraživanog iznosa.
– Aplikanti mogu aplicirati samo sa jednim projektom na ovaj poziv;
(više u Kriterijima „Fonda za mlade“ na www.fondacijatz.org).

KAKVE PROJEKTE PODRŽAVAMO?
Podržavamo projekte iz različitih oblasti koje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ili su usmjerene na rješavanje određenog problema mladih u zajednici, i kojim se direktno utiče na poboljšanje položaja mladih.

Shodno rezultatima istraživanja Vitalni znaci 2019., prednost dajemo projektima koji su usklađeni sa prioritetnim potrebama lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, te izazovima na globalnom nivou definisanim UN Globalnim ciljevima održivog razvoja. U okviru ovog poziva, želimo podržati projekte koji potiču inovativna međusektoralna partnerstva i koji će unaprijediti slijedeće oblasti življenja:

• OČUVANJE PRIRODE, BRIGA O OKOLIŠU I KLIMI;
• KVALITETNO OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE;
• OČUVANJE ZDRAVLJA;
• SMANJENJE NEJEDNAKOSTI I LJUDSKA PRAVA;
• RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I PODUZETNIČKOG DUHA.
Više o oblastima podrške u kriterijima poziva.

ROK ZA PRIJAVU

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 11. septembra do 08. oktobra 2023. godine.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Ukoliko prvi puta aplicirate preporučujemo da prvo pogledate upute za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Sead Bega Kulovića br.4, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na broj telefona 035/363-388 i 061/229-240 kontakt osoba ispred Fondacije je Emina Mumić ili u putem mail-a: [email protected] sa naznakom „Fond za mlade – JAVNI POZIV 10 – FM – 2/202

Od formalno registrovanih organizacija se traži da pored ispunjene aplikacione forme (putem online modula), dostave i sljedeću dodatnu dokumentaciju i to:
– rješenje o registraciji – samo za aplikante koji prvi puta apliciraju Fondaciji (kopija),
– statut Udruženja – samo za aplikante koji prvi puta apliciraju Fondaciji (kopija),
– finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha-kopija),
– dokaz o otvorenom žiro računu u banci (kopija), i
– izjavu o partnerstvu, ako se radi o partnerskim projektima.

Finansijska podrška projektima mladih neće biti dodijeljena projektima koji su nepotpuni, kao ni onima koji pristignu nakon navedenog roka ili ne budu dostavljeni na prethodno navedeni način, kao i onima koji dostave prijave na neodgovarajućim obrascima.
USLOVI ZA DODJELU FINANSIJSKE PODRŠKE
Aplikanti su dužni omogućiti grant timu Fondacije da, prije dodjele granta, izvrši procjenu rada i poslovanja organizacije u prethodnom periodu. Ovakva procjena podrazumijeva analizu organizacijskih, finansijskih, administrativnih i ljudskih resursa podnosioca projektnog prijedloga.

Samo organizacije koje zadovolje proces ove procjene mogu dobiti novčanu podršku.
Neformalne grupe koje dobiju podršku za svoj projekat, će realizovati aktivnosti tako što će sva plaćanja za troškove nastale u toku trajanja projekta plaćati direktno Fondacija, a dužnost neformalne grupe je da pripremi predračune i dostavi ih Fondaciji.

Po finalnom odabiru projekata i objavljivanju rezultata na web stranici Fondacije, bit će otvoren rok za žalbe u trajanju od 7 radnih dana. Pravo na žalbu imaju svi aplikanti koji nisu zadovoljni svojom pozicijom na rang listi odobrenih grantova. Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Preporuka svim aplikantima je da pročitaju detaljne informacije i upute za popunjavanje online aplikacije
i kriterije koji se nalaze na web stranici Fondacije (www.fondacijatz.org).

(Visited 141 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments