Javni poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih

12 mar
Rok prijave 30.03.2022

Pocetna

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljnjem tekstu: Fondacija) poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.

U partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“ Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima mladih sa područja Tuzlanskog kantona.

Podrška se realizuje kroz projekat ˝Naša zajednica je naša odgovornost¨ koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima mladih u ovom javnom pozivu iznosi 27.000,00 KM.

Poziv  za prijem aplikacija otvoren je od 28. februara do 30. marta 2022. godine.

CILJEVI FONDA

  • Osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja
  • Osnaživanje mladih na samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici
  • Osnažiti omladinski sektor kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija.
  • Uspostaviti međusektorska partnerstva i promovisati važnu ulogu civilnog sektora i građanskih inicijativa u razvoju zajednice.

KO MOŽE APLICIRATI?

  • Registrovana udruženja mladih sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Zakon o mladima FBIH, stav 2);
  • Neformalne grupe mladih od najmanje 3 punoljetna člana sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Stav 1)

KRITERIJI FONDA ZA MLADE

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Ukoliko prvi puta aplicirate preporučujemo da prvo pogledate upute za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška prilikom razrade ideje i/ili ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831  ili putem mail-a: [email protected] sa naznakom „Fond za mlade – JAVNI POZIV  2 – FM – 1/2022“.

ONLINE APLIKACIJA

Više informacija na LINKU

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments