Javni poziv za podršku jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva

12 sep
Rok prijave 30.09.2023

Organizacije civilnog društva (OCD) igraju značajnu ulogu u stvaranju boljih uslova življenja, demokratičnijeg i jednakopravnog društva, naročito one koje rade i zalažu se za prava marginaliziranih grupa kao što su mladi, žene, stari, vjerske i nacionalne manjine, djeca i osobe sa poteškoćama u razvoju, LGBTIQ zajednica i drugi. Jako civilno društvo nije moguće bez jakih organizacija civilnog društva, zato Fondacija tuzlanske zajednice  posebnu pažnju u svome radu daje jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva.

Tim povodom je 8. septembra 2023. godine otvoren i Javni poziv za učešće u programu podrške jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva.

U okviru ovog javnog poziva, Fondacija tuzlanske zajednice nudi edukativnu i mentorsko-savjetodavnu podršku zainteresovanim organizacijama civilnog društva sa područja Tuzlanskog kantona kako bi ojačale svoje organizacijske kapacitete i kako bi unaprijedile odnos prema svojim korisnicima, te ostvarile veći uticaj u zajednici i području svog djelovanja.

Cilj poziva je osnažiti kapacitete deset organizacija civilnog društva tako da njihov rad bude dugoročno održiv, transparentan, prepoznatljiv u lokalnoj zajednici i području djelovanja i, što je najvažnije, višestruko koristan za njihove članove i korisnike.

Podrška jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva se realizuje okviru projekta „Jačanje civilnog društva i demokratske kulture u TK“, koji se realizuje uz finansijsku podršku Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Republike Njemačke i Freudenberg Fondacije.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Ko se može prijaviti?

– Registrovane OCD sa sjedištem na području TK,
– OCD koje djeluju najmanje 2 godine,
– OCD koje žele raditi na razvoju članstva, unaprijeđenju programa, te namicanju sredstava na samoodrživ način,
– OCD koje mogu osigurati učešće dva predstavnika u periodu trajanja mentorstva,
– OCD koje imaju najmanje 20 članova i/ili rade sa ranjivim grupama (mladi, žene, manjine, osobe sa invaliditetom, LGBTQ).

Rok za prijavu

Prijavni obrazac dostaviti najkasnije do 30. septembra 2023. godine.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments