Javni poziv za izradu analize – Moguća rješenja za povećanje i/ili preraspodjelu budžeta za lijekove u FBiH, RS i BD

7 jun
Rok prijave 20.06.2022

Net Consulting d.o.o. raspisuje javni poziv za izradu dokumenta:

“Moguća rješenja za povećanje i/ili preraspodjelu budžeta za lijekove u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH”

 1. UVOD

Net Consulting d.o.o. je vodeća kompanija u regiji zapadnog Balkana u oblasti poslovne etike i usklađenosti – poštivanje propisanih normi i etičkih standarda. Specijalizirani smo za razvoj usklađenosti poslovanja u skladu s najboljom svjetskom praksom, uključujući zahtjeve međunarodnih finansijskih institucija poput Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i zahtjeve domaćeg zakonodavstva. Klijentima pružamo tehničku podršku u svim fazama implementacije, kao što su:

 • procjene rizika;
 • razvoj strategija, politika i procedura;
 • edukacija i testiranje zaposlenih;
 • uspostavljanje standarda za interne istrage i izvještavanje;
 • definisanje korektivnih i preventivnih mjera;
 • revizija i praćenje programa.

Članovi Net Consulting-a dobitnici su prestižne međunarodne nagrade SCCE za doprinos razvoju i proširenju korporativne usklađenosti i etike u svijetu, 2017., SAD.

U septembru 2020. godine, Net Consulting je počeo implementaciju projekta „Jačanje integriteta u procesu kreiranja listi lijekova u Bosni i Hercegovini“, podržanog od Švicarske agencije za razvoj i saradnju koja djeluje putem švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini, kompanije Roche d.o.o. – Roche Ltd, i Udruženja inovativnih proizvođača lijekova BiH. Projekat se implementira u periodu od četiri godine.

Sveukupan cilj projekta je doprinijeti da stanovništvo u Bosni i Hercegovini ima poboljšan pristup efikasnim i sigurnim lijekovima. Cilj projekta će se ostvariti kroz pružanje pomoći institucijama iz oblasti zdravstva u dostizanju standarda integriteta za provođenje kredibilnog i transparetnog procesa kreiranja listi lijekova koji se koriste u pružanju zdravstvene zaštite i kroz Jačanje uloge udruženja pacijenata s ciljem podizanja svjesti o njihovim pravima i sudjelovanju u praćenju procesa u uspostavljanju listi lijekova.

Integritet je ključna vrijednost koja je ugrađena u ciljeve i aktivnosti projekta, a koja podrazumijeva principe transparentnosti, odgovornosti i usklađenosti.

OPIS JAVNOG POZIVA

 1. Svrha i ciljevi

Svrha je podržati Net Consulting, kao implementatora projekta, da identifikuje najbolja rješenja za povećanje i/ili preraspodjelu budžeta za zdravstvo/lijekove u FBiH, RS i Brčko Distriktu, te relevantnim dionicima zakonodavne i izvršne vlasti ponuditi ekspertska rješenja za iznalaženje efikasnijih i efektivnijih modela za kreiranje budžeta kako za zdravstvo tako i za lijekove koje djelimično ili u potpunosti finansiraju fondovi zdravstvenih osiguranja.

 • Specifični ciljevi 
 • Analizirati finansijsku održivost sistema javnog zdravstva u FBiH, RS i Brčko Distriktu po sadašnjem modelu finansiranja, posebno imajući u vidu potrebe, očekivanja i navike stanovništva u pogledu zdravstvenih usluga sa fokusom na lijekove koje djelimično ili u potpunosti finansiraju fondovi zdravstvenog osiguranja.
 • Analizirati, odnosno dati preporuke na koji način povećati efikasnost korištenja javnih sredstava u sektoru zdravstva (inovacije, sistem zasnovan na vrijednostima, itd.) u u FBiH, RS i Brčko Distriktu sa fokusom na lijekove koje djelimično ili u potpunosti finansiraju fondovi zdravstvenog osiguranja.
 • Predložiti načine i modele putem kojih se mogu povećati rasploživa sredstava u zdravstvenom sektoru – mogući dodatni izvori finansiranja ili realokacije sredstava u zdravstvene sisteme u FBiH, RS i Brčko Distriktu sa fokusom na lijekove koje djelimično ili u potpunosti finansiraju fondovi zdravstvenog osiguranja.
 • U cilju promocije rezultata analize ponuditi konkretne modele promocije i pripremiti posebne infografike sa kratkim tekstovima.
 1. DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Javni poziv se odnosi na pravna lica (stručne i naučne institucije, institute, konsalting kuće) Zainteresovani trebaju dostaviti sljedeće dokumente: 

 1. Ponudu koja sadrži:
  1. Podaci o ponuđaču (Naziv, sjedište, ID broj, PDV broj, Transakcijski račun, web, e mail, telefon, ime kontakt osobe i referntnu listu)
 1. Razumjevane konteksta funkcionisanja i finansiranja zdravstvenih sistema FBiH, RS i Brčko Distrikta
 2. Razumjevanje ciljeva angažmana sa prijedlogom metodologije
 3. Imena članova tima koji će učestvovati u realizaciji sa priloženim CV-evima (koji obavezno sadrže akademske titule, broj i nazive objavljenih naučnih publikacija)
 4. Vrijeme potrebno za izvršenje posla sa vremenskom linijom provedbe aktivnosti
 5. Finansijski dio ponude
 6. Popunjenu Izjavu Integriteta (Aneks I)
 7. Izjavu o sukobu interesa – za svakog od predloženih eksperata (Aneks II)

Napomena: Ponuđači koji u propisanom roku ne dostave traženu dokumentaciju i/ili ne dostave svu traženu dokumentaciju će biti isključeni iz procesa odabira.

 1. PROCES ODABIRA NAJBOLJEG PONUĐAČA

 Ponude će se ocjenjivati na osnovu sljedećih kriterija:

1. Razumjevanje konteksta funkcionisanja i finansiranja zdravstvenih sistema FBiH, RS i BD 25 bodova
2. Razumjevanje ciljeva angažmana sa prijedlogom metodologije 25 bodova
3. Članovi tima koji će učestvovati u realizaciji 25 bodova
4. Cijena 25 bodova

Podnosioci prijava će biti informisani o rezultatima. Javni poziv će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Dokumente potrebne za prijavu na javni poziv dostaviti putem email-a u zip format projektnom asistentu, Faris Bukva, [email protected] najkasnije do 20.06.2022 godine.  Eventualna pojašnjenja vezana za javni poziv možete dobiti putem navedenog email-a ili na broj +387 33 842 936. Nepotpune i neblagovremeno podnesene ponude se neće uzeti u razmatranje.

(Visited 26 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments