Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata

6 nov
Rok prijave 17.11.2022

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na sljedećim univerzitetima:

–    Helenski mediteranski univerzitet na Kritu
–    Univerzitet Aleksandru Joan Kuza u Jašiju
–    Politehnički institut u Beži
–    Univerzitet Tomas Mor u Mehelenu
–    Univerzitet u Lionu 1 – studentska praksa

Više informacija o svakom pojedinom konkursu je dostupno klikom na naziv odgovarajuće institucije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1) / Ugovora o studentskoj praksi (Prilog 3)
4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
5. Motivaciono pismo
6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Napomena: Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja – http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi – Uputstvo za prijavu razmjene studenata.
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte [email protected] 

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 17. novembra 2022. godine do 12:00 časova.

NAPOMENA: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.

Studenti se istovremeno mogu prijaviti na maksimalno dvije razmjene koje će se realizovati u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine uz jasno označene preferencije.

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.
2.    Odobrene prijave će biti poslate partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

(Visited 110 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments